افزایش قیمت روانکارهای بنزینی و دیزلی نفت پارس

افزایش قیمت روانکارهای بنزینی و دیزلی نفت پارس
خلاصه اخبار

شرکت نفت پارس نرخ محصولات روانکار بنزینی خود را به میزان 70 درصد و محصولات روانکار دیزلی را تا 60 درصد افزایش می‌دهد.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس امروز، این شرکت مجوز ۱۰ درصدی افزایش قیمت محصولات خود را از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دریافت کرده است.

بنا بر این گزارش، این شرکت به دلیل افزایش قیمت لوبکات و همچنین عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به افزایش قیمت محصولات روانکار خود کرده است.

مدیران این شرکت در توضیح دلایل افزایش قیمت محصولات خود می‌گویند: مجوز افزایش نرخ محصولات روانکار بنزینی به میزان۷۰ %و دیزلی به میزان۶۰ %طی نامه شماره ۸۲۵۰/۹۸/۳۷۰ مورخ۱۷/۲/۱۳۹۸سازمان حمایت مصـرف کنندگان و تولیدکنندگان، دریافت شده است. در این خصوص توضیحات زیرلازم به ذکر است.

۱ –نرخ خرید لوبکات در اردیبهشت سال۱۳۹۸ ،حدود ۴۵۰۰۰ ریال می باشد که نسبت به میانگین نرخ خرید سال گذشته که حدود ۲۲۰۰۰ ریال بوده، بیش از ۱۰۰%افزایش یافته است.

۲ –نرخ ارز مصرفی براي واردات مواد اولیه- با توجه به حذف ارز دولتی ۴۲۰۰۰ ریالی- نسـبت به سال قبل بیش از ۱۰۰%افزایش یافته و در نتیجه بهاي تمام شـده خریـد این اقلام نیز دوبرابرشده است.

۳ -آخرین مجوز افزایش نرخ محصولات به میزان۹ %در تیرماه سال قبل و پیش از آن درسال۱۳۹۳ ،۱۲ %بوده است که با توجه به تورم موجود در فضاي اقتصادي و افزایش هزینه عوامل تولید، بسیار ناچیز و عملا بی اثر بوده است.

۴ -با عنایت به توضـیحات فوق، برآورد اثرات سود و زیـانی مجوز افزایش نرخ جدیـد، منوط به بررسـی هـاي عملکردي و محاسـبه اثرات متقابـل درآمـدي و هزینه اي عوامـل مختلف تولیـد و فروش می باشـد که مطابق دستورالعمل اجرایی افشاي اطلاعات در مقاطع زمانی لازم به استحضارسهامداران محترم و فعالان بازارسرمایه خواهد رسید.

منبع: http://boursemrooz.com

برچسب‌ها