افزایش قیمت خودرو یا افزایش عرضه به بازار/ آمپر گروه خودرویی داغ شد

خلاصه اخبار

کارشناس صنعت خودرو مطرح کرد: اکنون خودرویی ها درحاشیه زیان به‌سر می برند اما در صورت افزایش قیمت خودرو جذابیت خرید برای سهام آن ها ایجاد می شود که این امر جذب نقدینگی را برای بازار به همراه دارد. به گزارش سیگنال، به نقل از بورس‌نیوز، در ماه های اخیر شاهد گرانی افسار گسیخته قیمت […]

کارشناس صنعت خودرو مطرح کرد: اکنون خودرویی ها درحاشیه زیان به‌سر می برند اما در صورت افزایش قیمت خودرو جذابیت خرید برای سهام آن ها ایجاد می شود که این امر جذب نقدینگی را برای بازار به همراه دارد.

به گزارش سیگنال، به نقل از بورس‌نیوز، در ماه های اخیر شاهد گرانی افسار گسیخته قیمت خودرو بودیم که کارشناسان دلیلی از جمه افزایش نرخ ارز را در این زمینه موثر می دانند اما آنچنان که از شایعات و سکوت ناتمام وزرات صمت در برابر این شایعات بر می آید این روند صعودی افزایش قیمت خودرو ادامه خواهد داشت و شاید افزایش قیمت100 درصدی این محصول را نیز ببینیم که در اینصورت قطعا تحولاتی در بازار سهام خودرویی ها نیز ایجاد خواهد ش

در این خصوص فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو به بورس نیوز گفت: افزایش قیمت خودروها در مرحله تحویل از کارخانه تاثیر مستقیمی در بازار این محصول ندارد بلکه قیمت بازار متاثر از عرضه خواهد بود.

وی تصریح کرد: اگر قیمت خودرو افزایش یابد ولی عرضه به روال سابق بازگردد شاید قیمت بازار کمتر از قیمت کارخانه شود اما اگر روند سقوط عرضه سیر صعودی را در پیش گیرد بازهم قیمت این محصول افزایش می یابد.

زاوه خاطرنشان کرد: در ماه های اخیر شاهد افزایش روزافزون سقوط عرضه این محصول هستیم بنابراین در صورت ادامه این روند ممکن است که شاهد افزایش قیمت خودرو باشیم.

کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت خودرو چه تغییری در سهام خودرویی ها ایجاد خواهد کرد؟ گفت: اکنون خودرویی ها درحاشیه زیان به‌سر می برند اما در صورت افزایش قیمت خودرو جذابیت خرید برای سهام آن ها ایجاد می شود که این امر جذب نقدینگی را برای بازار به همراه دارد.

وی افزود: اگر قیمت گذاری خودرو آزاد شود نیز مطمئنا تغییری در سهام خودرویی ها ایجاد می شود.