افزایش سود هر سهم “دپارس” چشمگیر بود

افزایش سود هر سهم “دپارس” چشمگیر بود
خلاصه اخبار

شرکت پارس دارو در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود ۴ هزار و ۲۰۷ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ افزایش ۴۲۷ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، شرکت پارس دارو در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود ۴ هزار و ۲۰۷ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ افزایش ۴۲۷ درصدی را نشان می دهد.

 شرکت پارس دارو با سرمایه ثبت شده ۲۱۰ میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت پارس دارو در دوره یاد شده، مبلغ ۸۸۳ میلیارد و ۵۰۹ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۴ هزار و ۲۰۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ معادل ۴۲۷ درصد افزایش داشته است.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ یک هزار و ۱۲۶ میلیارد و ۷۵۴ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

دپارس” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۱۶۷ میلیارد و ۸۸۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۷۹۹ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

شرکت پارس دارو در صورت های مالی تلفیقی، سود هر سهم در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را مبلغ ۴ هزار و ۷۲۲ ریال و سود خالص را مبلغ یک هزار و ۹۱۴ میلیارد و ۲۲۱ میلیون ریال اعلام کرده است.  در گزارش حسابرسی شده شرکت پارس دارو نسبت به گزارش حسابرسی نشده، تغییری مشاهده نمی‌شود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.
برچسب‌ها