افزایش سرمایه «کباده»، «سجام» و «پلاسک» ثبت شد

افزایش سرمایه «کباده»، «سجام» و «پلاسک» ثبت شد
خلاصه اخبار

افزایش سرمایه شرکت‌های تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (کباده)، سیمان غرب آسیا (سجام) و کارخانجات پلاسکوکار سایپا (پلاسک) در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد

شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده ، کباده، افزایش سرمایه 100 درصدی از مبلغ 21 میلیارد و 919 میلیون و 500 هزار تومان به 43 میلیارد و 839 میلیون تومان که از محل سود انباشته انجام شده بود را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند. 

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا ، سجام، افزایش سرمایه 26 درصدی از مبلغ 528 میلیارد و 384 میلیون و 400 هزار تومان به 666 میلیارد و 894 میلیون و 400 هزار تومان از محل مطالبات و آورده نقدی را در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت کرد. 

شرکت کارخانجات پلاسکوکار سایپا ، پلاسک، افزایش سرمایه 60 درصدی از مبلغ 91 میلیارد و 393 میلیون و 800 هزار تومان به 146 میلیارد و 18 میلیون و 800 هزار تومان که از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت گرفته بود را در مرجع ثبت شرکت‌ها ، ثبت کرد.