افزایش خیره کننده ۸۰۰۰ درصدی درآمد «ومعادن» در اولین ماه پاییز

افزایش خیره کننده ۸۰۰۰ درصدی درآمد «ومعادن» در اولین ماه پاییز
به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 از محل واگذاری سهام 8,204,807 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 7986% افزایش داشته است

 ومعادن با سرمایه ثبت شده 40,300,000 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده که نسب به مدت مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است