افزایش بیش از ۲۶۰۰ درصدی فروش فاسمین در مهرماه

افزایش بیش از ۲۶۰۰ درصدی فروش فاسمین در مهرماه
به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  شرکت کالسیمین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 2,800,480 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 2638% افزایش داشته است.

«فاسمین» با سرمایه ثبت شده 6,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 9,334,808 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 162% رشد داشته است.