اعلام مهم‌ترین چالش سال ۹۸ بیمه‌گران

اعلام مهم‌ترین چالش سال ۹۸ بیمه‌گران
خلاصه اخبار

مدیرعامل بیمه نوین چالش اصلی شرکت‌های بیمه‌ای سال ۹۸ را افزایش تولید حق بیمه با تمرکز بر ارتقای کیفیت ارائه خدمات عنوان کرد.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد، حسین کریم‌خان‌زند افزود: راس هرم تولید در بیمه نوین نیروی انسانی خبره است؛ زیرا روش‌های اجرایی کارآمد و برنامه‌های مدون، ضلع‌های مکمل این هرم هستند. وی که در نخستین نشست هم‌اندیشی مدیران ستادی و روسای شعب بیمه نوین صحبت می‌کرد، گفت: راهکار تحقق اهداف در شرکت بیمه استفاده بهینه از توانایی شبکه فروش و تقویت مهارت آنها است. مدیرعامل بیمه نوین تصریح کرد: تمرکز اصلی بیمه نوین استقرار چرخه بهبود بهره‌وری و نهادینه کردن اندیشه بهره‌ور در شرکت است.

منبع: donya-e-eqtesad.com