اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/05/08

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/05/08
خلاصه اخبار

در این مطلب گزارش اوراق بدهی در تاریخ امروز یکشنبه 8 مرداد ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/05/08 به شرح ذیل میباشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته 3 درصد افزایش داشته‏ است. ارزش و حجم معاملات نیز  با 41 درصد کاهش همراه بودند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 48,407 673,314 721,721
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 3 718 722
حجم معاملات 3,500 897,618 901,118
تعداد معاملات 64 890 954

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اخزا612 با قیمت 958،656 ریال و به میزان تقریبی 6 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته را اروند 04 با قیمت 969،600 ریال و به میزان تقریبی 1 درصد داشت.

بیشترین ارزش و حجم  معاملات نیز به‏ترتیب مربوط به اخزا 707 و اخزا 706 بود.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
ردیف نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 شستا002986,6911.47
2 صایپا908 925,0001.17
3 سلامت4980,000 1.03
4 اجاد23 973,0000.68
5 اخزا612905.8960.32
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
ردیف نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا707973,317134.94
2 اخزا706822,080129.84
3 اخزا722655,914 77.74
4 اخزا703777,35865.59
5 اخزا723612,03661.52

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

ردیف نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا705 990,022 1398/05/06 18.39% 21.73% 24.02% 22.11% 21
2 اخزا723 647,177 1398/05/08 26.85% 21.63% 23.90% 23.86% 742
3 اخزا713 647,177 1398/05/08 26.85% 21.63% 23.90% 23.86% 742
4 اخزا716 663,800 1398/05/08 26.45% 21.59% 23.86% 23.81% 700
5 اخزا712 982,001 1398/04/30 16.73% 21.58% 23.84% 22.79% 41
6 اخزا722 655,914 1398/05/08 26.59% 21.57% 23.84% 23.79% 721
7 اخزا720 670,001 1398/05/08 26.24% 21.53% 23.79% 23.74% 686
8 اخزا703 777,358 1398/05/08 23.76% 21.08% 23.24% 23.16% 441
9 اخزا706 822,080 1398/05/08 22.63% 20.67% 22.74% 22.65% 350
10 اخزا623 806,032 1398/05/08 22.81% 20.62% 22.68% 22.60% 386
11 اخزا622 991,646 1398/05/08 20.50% 20.59% 22.65% 20.50% 16
12 اخزا624 794,191 1398/05/08 22.90% 20.54% 22.59% 22.51% 414
13 اخزا606 958,656 1398/05/08 20.71% 20.45% 22.48% 22.05% 77
14 اخزا612 958,656 1398/05/08 20.71% 20.45% 22.48% 22.05% 77
15 اخزا704 744,804 1398/05/08 23.55% 20.42% 22.45% 22.39% 532
16 اخزا714 958,734 1398/05/08 20.67% 20.41% 22.43% 22.01% 77
17 اخزا708 957,201 1398/05/06 19.90% 20.38% 22.40% 21.99% 83
18 اخزا709 814,871 1398/05/08 22.41% 20.37% 22.38% 22.29% 371
19 اخزا717 915,303 1398/05/08 20.98% 20.23% 22.22% 22.02% 162
20 اخزا715 852,718 1398/05/06 21.52% 20.22% 22.21% 22.09% 294
21 اخزا715 852,718 1398/05/06 21.52% 20.22% 22.21% 22.09% 294
22 اخزا604 944,466 1398/05/08 20.64% 20.22% 22.20% 21.89% 105
23 اخزا707 973,317 1398/05/08 20.01% 19.91% 21.83% 21.18% 51
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.