اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/04/25

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/04/25
خلاصه اخبار

در این مطلب گزارش اوراق بدهی در تاریخ امروز سه شنبه 25 تیر ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/04/25 به شرح ذیل میباشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته  7 درصد افزایش داشته است. ارزش وحجم معاملات نیز به ترتیب به میزان 27 و 22 درصد افزایش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال)  48,331  671,571  719,902
ارزش معاملات (میلیارد ریال)  83  993  1,075
حجم معاملات  85,019  1,211,032  1,296,051
تعداد معاملات  168  962  1,130

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به شستا002 با قیمت 950،237ریال و به میزان 10 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته را اجاد22 به میزان تقریبی 3 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات نیز به ترتیب مربوط به اخزا706 با قیمت 822،424 ریال و اخزا704 با قیمت 745،207 ریال بود.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 شستا002 950,23710.00
2 سلامت6 936,0855.18
3 اروند11 942,4132.97
4 اجاد21 1,004,4002.66
5 صخود0012 920,0012.22
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا706 822,424 158.82
2 اخزا704 745,207 151.12
3 اخزا604 937,858 121.62
4 اخزا709 813,446 78.76
5 اخزا613 911,645 58.49
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اجاد22 912,692 3.11 –
2 شستا992 914,550 1.90 –
3 اروند10 879,400 1.83 –
4 قرن99 900,001 1.64 –
5 جوپار99 1,000,752 0.76 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا704 745,207202,791
2 اخزا706 822,424193,113
3 اخزا604 937,858129,679
4 اخزا709 813,44696,828
5 اخزا703 775,93472,587

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا722 با قیمت 653،317 ریال و به اندازه تقریبا 21 درصد داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است) بیشترین ارزش و حجم معاملات را نیز به‏ترتیب اوراق اخزا706 و اخزا704 به خود اختصاص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا722 653,317 1398/04/25 26.39% 21.36% 23.58% 23.53% 735
2 اخزا713 646,286 1398/04/25 26.46% 21.29% 23.49% 23.45% 756
3 اخزا723 612,824 1398/04/25 27.03% 21.14% 23.31% 23.27% 854
4 اخزا716 664,548 1398/04/25 25.84% 21.10% 23.27% 23.22% 714
5 اخزا715 839,887 1398/04/18 20.65% 20.79% 22.89% 22.78% 338
6 اخزا715 839,887 1398/04/18 20.65% 20.79% 22.89% 22.78% 338
7 اخزا720 674,812 1398/04/25 25.16% 20.71% 22.80% 22.75% 700
8 اخزا703 775,934 1398/04/25 23.22% 20.57% 22.62% 22.55% 455
9 اخزا705 984,000 1398/04/25 20.47% 20.47% 22.51% 21.39% 30
10 اخزا712 974,814 1398/04/15 10.36% 20.41% 22.43% 21.73% 92
11 اخزا622 984,065 1398/04/25 20.38% 20.39% 22.41% 21.29% 30
12 اخزا711 996,147 1398/04/23 14.12% 20.30% 22.30% 17.76% 11
13 اخزا610 926,495 1398/04/25 20.83% 20.22% 22.20% 21.97% 140
14 اخزا717 908,367 1398/04/25 21.04% 20.21% 22.20% 22.01% 176
15 اخزا719 933,826 1398/04/25 20.69% 20.16% 22.13% 21.87% 126
16 اخزا606 951,912 1398/04/25 20.49% 20.15% 22.12% 21.77% 91
17 اخزا707 965,562 1398/04/25 20.34% 20.15% 22.12% 21.62% 65
18 اخزا624 792,779 1398/04/25 22.34% 20.01% 21.96% 21.88% 428
19 اخزا604 937,858 1398/04/25 20.50% 20.01% 21.95% 21.68% 119
20 اخزا623 805,271 1398/04/25 22.12% 19.98% 21.91% 21.83% 400
21 اخزا614 909,912 1398/04/25 20.77% 19.97% 21.90% 21.72% 175
22 اخزا708 951,964 1398/04/25 20.24% 19.91% 21.83% 21.48% 92
23 اخزا714 952,547 1398/04/25 20.20% 19.88% 21.79% 21.44% 91
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.