اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/04/19

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/04/19
خلاصه اخبار

در این مطلب گزارش اوراق بدهی در تاریخ امروز چهارشنبه 19 تیر ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/04/19 به شرح ذیل میباشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر محسوسی نداشته است. ارزش و حجم معاملات نیز به ترتیب با 75 و 78 درصد کاهش همراه بودند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 48,421 611,554 659,975
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 126 95 221
حجم معاملات 128,374 108,372 236,746
تعداد معاملات 107 181 288

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به صخود412 با قیمت 950،000ریال و تقریبا به میزان 7.5 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته را رایان به میزان 2.5 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم  معاملات نیز مربوط به اخزا707 با قیمت 963،689ریال بود.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 صخود412 950,0007.41
2 اجاد22 950,0003.84
3 شستا993 993,8131.01
4 اخزا715 843,9600.49
5 اخزا623 808,7060.42
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا707 963,689 31.36
2 اخزا715 843,960 22.21
3 اخزا703 777,769 11.64
4 اخزا704 744,999 7.26
5 شستا993 993,813 6.21
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 رایان 1,000,140 2.43 –
2 جوپار99 1,000,200 1.57 –
3 اخزا614 910,153 0.11 –
4 اخزا624 790,825 0.11 –
5 اخزا606 950,550 0.08 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا707 963,68932,546
2 اخزا715 843,96026,319
3 اخزا703 777,76914,960
4 اخزا704 744,9999,745
5 اخزا623 808,7067,625

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا713 با قیمت 645،998 ریال و به اندازه تقریبا 21 درصد داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش و حجم معاملات را نیز اوراق اخزا 707 به خود اختصاص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا713 645,998 1398/04/19 26.28% 21.14% 23.32% 23.27% 762
2 اخزا716 662,023 1398/04/19 25.92% 21.12% 23.29% 23.25% 720
3 اخزا712 974,814 1398/04/15 18.86% 20.41% 22.43% 21.73% 51
4 اخزا715 843,960 1398/04/19 21.91% 20.27% 22.27% 22.16% 309
5 اخزا703 777,769 1398/04/19 22.67% 20.11% 22.07% 22.00% 461
6 اخزا622 981,134 1398/04/19 20.05% 20.03% 21.97% 21.05% 36
7 اخزا624 790,825 1398/04/19 22.30% 19.95% 21.87% 21.80% 434
8 اخزا705 980,786 1398/04/18 19.33% 19.83% 21.74% 20.85% 38
9 اخزا704 744,999 1398/04/19 22.67% 19.66% 21.53% 21.47% 552
10 اخزا604 936,205 1398/04/19 20.06% 19.56% 21.41% 21.16% 125
11 اخزا706 822,070 1398/04/19 21.41% 19.54% 21.39% 21.30% 370
12 اخزا707 963,689 1398/04/19 19.65% 19.44% 21.27% 20.81% 71
13 اخزا606 950,550 1398/04/19 19.78% 19.44% 21.27% 20.93% 97
14 اخزا708 949,555 1398/04/18 19.59% 19.43% 21.26% 20.94% 100
15 اخزا709 813,916 1398/04/19 21.40% 19.43% 21.25% 21.17% 391
16 اخزا615 937,000 1398/04/19 19.79% 19.31% 21.11% 20.85% 125
17 اخزا714 950,372 1398/04/18 19.45% 19.31% 21.11% 20.78% 99
18 اخزا623 808,706 1398/04/19 21.32% 19.29% 21.09% 21.01% 406
19 اخزا614 910,153 1398/04/19 20.02% 19.24% 21.03% 20.86% 181
20 اخزا613 910,004 1398/04/18 19.83% 19.17% 20.95% 20.77% 183
21 اخزا717 909,421 1398/04/17 19.55% 19.09% 20.85% 20.67% 187
22 اخزا612 898,031 1398/04/19 19.93% 19.02% 20.77% 20.62% 209
23 اخزا610 927,808 1398/04/18 19.32% 18.88% 20.60% 20.38% 146
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.