اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/04/11

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/04/11
خلاصه اخبار

در این مطلب گزارش اوراق بدهی در تاریخ امروز سه شنبه 11 تیر ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/04/11 به شرح ذیل میباشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر محسوسی نداشته است. ارزش و حجم معاملات نیز تقریبا با 3 درصد کاهش همراه بودند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 48,530 640,127 688,657
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 142 657 799
حجم معاملات 157,710 801,167 958,877
تعداد معاملات 93 623 716

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به شستا002 با قیمت 950,237 ریال و تقریبا به میزان 10 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته را شستا001 به میزان 3 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را نیز صایپا104 با قیمت 888,002 ریال به خود اختصاص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اجاد21 1,000,0002.21
2 اخزا610 940,0001.81
3 اشاد1 890,0001.14
4 شرق1400 974,8091.00
5 اخزا613 910,0000.86
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 صایپا104 888,002 124.32
2 اخزا704 742,490 78.95
3 اخزا706 820,001 76.57
4 اخزا703 775,561 73.99
5 اخزا714 946,000 72.68
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 صایپا998 1,000,000 0.99 –
2 لوتوس99 1,000,001 0.10 –
3 اخزا703 775,561 0.06 –
4 ماهان99 1,000,111 0.02 –
5 اخزا623 806,400 0.001 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 صایپا104 888,002140,005
2 اخزا704 742,490106,328
3 اخزا703 775,56195,408
4 اخزا706 820,00193,376
5 اخزا624 790,19682,489

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا711 با قیمت 986,000 ریال و به اندازه تقریبا 23.5 درصد داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات را نیز اوراق اخزا 704 به خود اختصاص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا711 986,000 1398/04/08 18.51% 23.62% 26.35% 24.84% 29
2 اخزا716 653,689 1398/04/11 26.60% 21.53% 23.79% 23.75% 728
3 اخزا713 639,320 1398/04/11 26.78% 21.42% 23.66% 23.61% 770
4 اخزا712 971,040 1398/04/09 19.79% 20.81% 22.91% 22.29% 56
5 اخزا622 976,805 1398/04/11 20.16% 20.09% 22.04% 21.29% 44
6 اخزا703 775,561 1398/04/11 22.57% 19.99% 21.92% 21.86% 469
7 اخزا707 958,697 1398/04/11 20.16% 19.90% 21.82% 21.41% 79
8 اخزا606 945,543 1398/04/11 20.21% 19.81% 21.72% 21.41% 105
9 اخزا624 790,196 1398/04/11 21.98% 19.65% 21.52% 21.45% 442
10 اخزا714 946,000 1398/04/11 20.03% 19.64% 21.51% 21.20% 105
11 اخزا708 945,513 1398/04/11 20.03% 19.64% 21.50% 21.20% 106
12 اخزا704 742,490 1398/04/11 22.65% 19.60% 21.46% 21.40% 560
13 اخزا604 932,324 1398/04/11 20.07% 19.53% 21.38% 21.14% 133
14 اخزا623 803,386 1398/04/11 21.63% 19.50% 21.35% 21.27% 414
15 اخزا615 932,473 1398/04/11 20.02% 19.49% 21.33% 21.08% 133
16 اخزا709 810,057 1398/04/11 21.50% 19.47% 21.31% 21.23% 399
17 اخزا706 820,001 1398/04/11 21.25% 19.37% 21.18% 21.10% 378
18 اخزا717 905,535 1398/04/11 20.15% 19.32% 21.12% 20.95% 190
19 اخزا705 978,050 1398/04/11 19.05% 18.99% 20.73% 19.99% 44
20 اخزا612 894,549 1398/04/11 19.92% 18.98% 20.72% 20.57% 217
21 اخزا613 908,354 1398/04/11 19.59% 18.81% 20.52% 20.35% 189
22 اخزا614 910,125 1398/04/11 19.17% 18.42% 20.06% 19.89% 189
23 اخزا610 940,000 1398/04/11 0.152274 0.148523 0.159062 0.157057 154
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.