معاملات بازار اوراق بدهی (1398/04/10)

معاملات بازار اوراق بدهی (1398/04/10)
خلاصه اخبار

در این مطلب گزارش اوراق بدهی در تاریخ امروز دوشنبه 10 تیر ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/04/10 به شرح ذیل میباشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر محسوسی نداشته است. ارزش و حجم معاملات نیز به‏ترتیب با 9 و 8 درصد کاهش همراه بودند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 48,523 639,777 688,300
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 23 796 820
حجم معاملات 23,059 956,086 979,145
تعداد معاملات 88 661 749

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به شستا001 با قیمت 989،935 ریال و تقریبا به میزان 3 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته را اشاد1 به میزان 4 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را نیز اخزا706 با قیمت 818،887 ریال به خود اختصاص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 شستا001 989,9353.13
2 سلامت6 926,6333.18
3 صایپا143 940,0002.62
4 اخزا610 940,0001.81
5 منفت9810 1,012,0991.21
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا706 818,887 135.09
2 اخزا709 810,368 98.14
3 اخزا707 958,183 83.51
4 اخزا612 894,119 78.94
5 اخزا703 776,453 71.93
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اشاد1 880,007 4.09 –
2 اجاد22 900,014 0.98 –
3 جوپار99 1,004,700 0.51 –
4 اخزا613 902,256 0.24 –
5 صایتل902 1,013,795 0.07 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا706 818,887164,973
2 اخزا709 810,368121,110
3 اخزا703 776,45392,641
4 اخزا612 894,11988,287
5 اخزا707 958,18387,150

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا609 با قیمت 994،263 ریال و به اندازه تقریبا 27 درصد داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

همچنین بیشترین ارزش معاملات را نیز اوراق اخزا 706 به خود اختصاص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا609 994,263 1398/04/03 5.85% 26.54% 30.02% 25.78% 37
2 اخزا608 994,395 1398/04/03 5.71% 25.92% 29.23% 25.02% 37
3 اخزا711 986,000 1398/04/08 20.73% 23.62% 26.35% 24.84% 26
4 اخزا713 635,584 1398/04/10 27.18% 21.68% 23.97% 23.92% 771
5 اخزا716 653,056 1398/04/10 26.64% 21.55% 23.82% 23.77% 729
6 اخزا712 971,040 1398/04/09 20.54% 20.81% 22.91% 22.29% 54
7 اخزا705 976,190 1398/04/10 20.23% 20.16% 22.13% 21.40% 45
8 اخزا613 902,256 1398/04/10 20.92% 20.03% 21.97% 21.80% 190
9 اخزا622 976,481 1398/04/10 19.98% 19.91% 21.83% 21.10% 45
10 اخزا707 958,183 1398/04/10 20.16% 19.90% 21.82% 21.41% 80
11 اخزا703 776,453 1398/04/10 22.41% 19.85% 21.76% 21.70% 470
12 اخزا606 945,497 1398/04/10 20.04% 19.64% 21.51% 21.20% 106
13 اخزا717 903,566 1398/04/10 20.50% 19.64% 21.51% 21.34% 191
14 اخزا714 945,508 1398/04/10 20.03% 19.64% 21.50% 21.20% 106
15 اخزا604 931,619 1398/04/10 20.14% 19.60% 21.46% 21.21% 134
16 اخزا708 945,118 1398/04/10 20.00% 19.59% 21.45% 21.15% 107
17 اخزا704 742,572 1398/04/10 22.60% 19.56% 21.41% 21.35% 561
18 اخزا615 931,951 1398/04/10 20.04% 19.50% 21.34% 21.10% 134
19 اخزا624 791,322 1398/04/10 21.78% 19.48% 21.32% 21.25% 443
20 اخزا623 803,441 1398/04/10 21.57% 19.45% 21.28% 21.20% 415
21 اخزا706 818,887 1398/04/10 21.36% 19.45% 21.28% 21.20% 379
22 اخزا709 810,368 1398/04/10 21.41% 19.39% 21.21% 21.13% 400
23 اخزا612 894,119 1398/04/10 0.199185 0.189731 0.207131 0.205658 218
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.