اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/04/05

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/04/05
خلاصه اخبار

در این مطلب گزارش اوراق بدهی در تاریخ امروز چهارشنبه 5 تیر ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/04/05 به شرح ذیل میباشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، امروز ارزش بازار نسبت به روز معاملاتی گذشته 1 درصد افزایش داشته است. ارزش و حجم معاملات نیز تقریبا با 50 درصد کاهش همراه بودند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 46,545 638,294 686,395
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 10 270 281
حجم معاملات 9,302 329,272 340,406
تعداد معاملات 125 567 633

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به شستا002 با قیمت 950،237 ریال و به میزان تقریبا 10 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته را اجاد22 به میزان تقریبا 3 درصد داشت. بیشترین ارزش معاملات امروز را نیز اخزا707 با قیمت 956،700 ریال به خود اختصاص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 شستا002 950,23710.00
2 شرق1400 955,4092.65
3 اشاد1 890,0001.31
4 رایان 1,019,9900.99
5 اخزا704 739,7130.81
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا707 956,700 38.73
2 اخزا706 816,109 33.09
3 اخزا713 634,02430.22
4 اخزا612 892,600 28.45
5 اخزا703 772,774 23.40
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اجاد22 908,934 3.30 –
2 مترو9812 960,000 2.83 –
3 اروند11 922,150 2.28 –
4 صایپا104 880,000 1.46 –
5 صایپا908 890,000 0.54 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا713 634,02447,666
2 اخزا706 816,10940,551
3 اخزا707 956,70040,487
4 اخزا612 892,60031,868
5 اخزا703 772,77430,278

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا716 با قیمت 646,522 ریال و به اندازه تقریبا 22 درصد داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات را نیز اوراق اخزا 707 به خود اختصاص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا716 646,522 1398/04/05 27.23% 21.92% 24.26% 24.21% 734
2 اخزا713 634,024 1398/04/05 27.19% 21.65% 23.94% 23.89% 776
3 اخزا711 986,000 1398/04/05 20.73% 20.76% 22.86% 21.56% 26
4 اخزا703 772,774 1398/04/05 22.64% 20.01% 21.96% 21.89% 475
5 اخزا624 785,424 1398/04/05 22.31% 19.89% 21.80% 21.73% 448
6 اخزا709 804,489 1398/04/05 21.96% 19.82% 21.72% 21.64% 405
7 اخزا623 798,285 1398/04/05 22.01% 19.79% 21.68% 21.61% 420
8 اخزا704 739,713 1398/04/05 22.73% 19.64% 21.50% 21.45% 566
9 اخزا706 816,109 1398/04/05 21.47% 19.52% 21.37% 21.28% 384
10 اخزا610 919,506 1398/04/05 20.10% 19.42% 21.25% 21.04% 160
11 اخزا707 956,700 1398/04/05 19.67% 19.39% 21.21% 20.83% 85
12 اخزا708 943,369 1398/04/05 19.74% 19.32% 21.13% 20.84% 112
13 اخزا714 944,038 1398/04/05 19.67% 19.26% 21.06% 20.77% 111
14 اخزا615 930,386 1398/04/05 19.79% 19.24% 21.03% 20.80% 139
15 اخزا604 930,975 1398/04/05 19.61% 19.07% 20.82% 20.59% 139
16 اخزا622 974,994 1398/04/05 19.10% 19.01% 20.76% 20.11% 50
17 اخزا705 975,065 1398/04/05 19.05% 18.96% 20.69% 20.04% 50
18 اخزا717 905,000 1398/04/05 19.65% 18.83% 20.54% 20.38% 196
19 اخزا612 892,600 1398/04/05 19.78% 18.83% 20.54% 20.40% 223
20 اخزا606 945,275 1398/04/05 19.21% 18.82% 20.53% 20.24% 111
21 اخزا613 907,043 1398/04/05 19.28% 18.50% 20.15% 19.99% 195
22 اخزا614 907,594 1398/04/05 19.16% 18.38% 20.01% 19.85% 195
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.