اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/29

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/29
خلاصه اخبار

در این مطلب گزارش اوراق بدهی در تاریخ امروز چهارشنبه 29 خرداد ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/29 به شرح ذیل میباشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته حدود 6 درصد افزایش داشته است. همچنین ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به دیروز به‏ ترتیب 65 و 48 درصد افزایش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 60,925 627,738 688,663
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 26 1,234 1,260
حجم معاملات 26,513 1,351,545 1,378,058
تعداد معاملات 87 647 734

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به شستا002 با قیمت 863،852 ریال و به میزان 10 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته شرق1400 به میزان تقریبا 8 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را نیز گندم2 با قیمت 936،810 ریال به خود اختصاص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 شستا002 863,85210.00
2 صخود412 918,4415.76
3 اشاد1 900,0003.88
4 سلامت6 961,1942.21
5 گندم2 936,8102.14
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 گندم2 936,810 422.88
2 اشاد8 972,000 136.08
3 اجاد25 950,00395.00
4 اخزا707 952,365 57.54
5 اخزا608 992,927 49.27
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 شرق1400 915,430 8.22 –
2 اروند04 955,000 4.31 –
3 سلامت4 925,889 3.04 –
4 صایپا908 876,714 1.70 –
5 صایپا403 901,100 0.98 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 گندم2 936,810451,400
2 اشاد8 972,000140,000
3 اجاد25 950,003100,000
4 اخزا707 952,36560,420
5 اخزا703 770,34654,471

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

امروز بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا715 با قیمت 820،101 ریال و به اندازه تقریبا 22 درصد در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات را نیز در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا707  به خود اختصاص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا715 820,101 1398/03/28 24.19% 22.14% 24.53% 24.43% 332
2 اخزا716 646,475 1398/03/29 26.97% 21.71% 24.01% 23.96% 741
3 اخزا713 1,000,000 1398/03/29 0.00% 21.06% 22.78% 22.48% 109
4 اخزا624 778,958 1398/03/29 22.81% 20.25% 22.24% 22.17% 455
5 اخزا704 730,836 1398/03/29 23.50% 20.18% 22.15% 22.09% 573
6 اخزا623 791,894 1398/03/29 22.52% 20.16% 22.13% 22.05% 427
7 اخزا608 992,927 1398/03/29 20.00% 20.10% 22.05% 19.59% 14
8 اخزا706 808,581 1398/03/29 22.16% 20.05% 22.00% 21.92% 391
9 اخزا622 970,056 1398/03/29 20.12% 19.98% 21.91% 21.34% 57
10 اخزا703 770,346 1398/03/29 22.62% 19.96% 21.90% 21.83% 482
11 اخزا609 992,979 1398/03/29 19.85% 19.95% 21.87% 19.42% 14
12 اخزا705 970,283 1398/03/29 19.96% 19.82% 21.73% 21.15% 57
13 اخزا717 897,007 1398/03/29 20.75% 19.80% 21.70% 21.54% 203
14 اخزا708 938,505 1398/03/29 20.27% 19.79% 21.69% 21.42% 119
15 اخزا606 939,015 1398/03/29 20.26% 19.79% 21.69% 21.41% 118
16 اخزا707 952,365 1398/03/29 20.06% 19.74% 21.62% 21.27% 92
17 اخزا714 939,438 1398/03/29 20.11% 19.65% 21.52% 21.24% 118
18 اخزا610 915,316 1398/03/29 20.34% 19.61% 21.48% 21.28% 167
19 اخزا709 804,270 1398/03/29 21.61% 19.50% 21.34% 21.26% 412
20 اخزا711 926,155 1398/03/29 20.07% 19.47% 21.30% 21.08% 146
21 اخزا604 926,155 1398/03/29 20.07% 19.47% 21.30% 21.08% 146
22 اخزا615 926,621 1398/03/29 19.93% 19.34% 21.15% 20.93% 146
23 اخزا613 900,007 1398/03/29 0.201753 0.192845 0.210837 0.209243 202
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.