اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/26

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/26
خلاصه اخبار

در این مطلب گزارش اوراق بدهی در تاریخ امروز یکشنبه 26 خرداد ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/26 به شرح ذیل میباشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته 1 درصد افزایش داشت.

ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 12 درصد کاهش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 60,877 615,158 676,035
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 20 915 935
حجم معاملات 21,167 1,066,997 1,088,164
تعداد معاملات 102 1,035 1,137

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اخزا712 با قیمت 998,550 ریال و به میزان تقریبا 5 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته صایپا403 به میزان تقریبا 3 درصد داشت. بیشترین ارزش معاملات امروز را اوراق اخزا706 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اخزا712 998,5505.00
2 اشاد1 898,4302.32
3 رایان 1,032,0001.67
4 اخزا624 778,3530.83
5 اخزا615 922,4080.57
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا706 806,885 105.91
2 اخزا707 950,496 95.10
3 سلامت4 940,012 84.61
4 اخزا703 762,557 73.02
5 اخزا604 922,979 68.49
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 صایپا403 898,553 3.38 –
2 شستا991 970,000 3.00 –
3 شستا992 950,000 2.44 –
4 گندم2 907,272 2.26 –
5 اروند11 940,000 1.36 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا706 806,885131,264
2 اخزا707 950,496100,053
3 اخزا716 650,039 97,125
4 اخزا703 762,55795,752
5 سلامت4 893,89390,005

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا711 با قیمت 977,237 ریال و به اندازه تقریبا 25% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا706  به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا711 977,237 1398/03/26 24.29% 24.25% 27.14% 26.18% 36
2 اخزا609 990,257 1398/03/26 22.44% 22.54% 25.03% 22.97% 17
3 اخزا608 990,365 1398/03/26 22.19% 22.29% 24.72% 22.67% 17
4 اخزا716 650,039 1398/03/26 26.45% 21.35% 23.56% 23.52% 744
5 اخزا713 635,993 1398/03/26 26.61% 21.23% 23.42% 23.38% 786
6 اخزا705 967,304 1398/03/26 20.91% 20.74% 22.83% 22.28% 60
7 اخزا703 762,557 1398/03/26 23.48% 20.62% 22.68% 22.62% 485
8 اخزا622 967,714 1398/03/26 20.64% 20.48% 22.51% 21.96% 60
9 اخزا704 726,823 1398/03/26 23.86% 20.43% 22.45% 22.39% 576
10 اخزا709 796,059 1398/03/26 22.59% 20.28% 22.27% 22.19% 415
11 اخزا623 790,351 1398/03/26 22.57% 20.19% 22.16% 22.09% 430
12 اخزا624 778,353 1398/03/26 22.74% 20.18% 22.16% 22.09% 458
13 اخزا706 806,885 1398/03/26 22.23% 20.10% 22.05% 21.97% 394
14 اخزا615 922,408 1398/03/26 20.75% 20.09% 22.04% 21.82% 149
15 اخزا708 936,102 1398/03/26 20.59% 20.08% 22.04% 21.77% 122
16 اخزا604 922,979 1398/03/26 20.58% 19.93% 21.86% 21.64% 149
17 اخزا606 937,120 1398/03/26 20.41% 19.92% 21.84% 21.57% 121
18 اخزا707 950,496 1398/03/26 20.22% 19.88% 21.79% 21.45% 95
19 اخزا610 913,078 1398/03/26 20.56% 19.80% 21.70% 21.51% 170
20 اخزا714 937,704 1398/03/26 20.21% 19.72% 21.61% 21.34% 121
21 اخزا613 897,124 1398/03/26 20.52% 19.58% 21.44% 21.28% 205
22 اخزا612 884,915 1398/03/26 20.46% 19.39% 21.21% 21.07% 233
23 اخزا717 897,738 1398/03/26 20.28% 19.36% 21.18% 21.02% 206
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.