اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/25

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/25
خلاصه اخبار

در این مطلب گزارش اوراق بدهی در تاریخ امروز شنبه 25 خرداد ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/25 به شرح ذیل میباشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر چندانی نداشت.

ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 60 درصد افزایش داشتند..

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 61,009 607,352 668,361
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 14 1,049 1,062
حجم معاملات 13,764 1,233,611 1,247,375
تعداد معاملات 70 902 972

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق صایپا403 با قیمت 930,000 ریال و به میزان تقریبا 4 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته کورش99 به میزان تقریبا 3 درصد داشت. بیشترین ارزش معاملات امروز را اوراق اخزا703 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 صایپا403 930,0003.85
2 شستا991 1,000,0003.09
3 اشاد1 878,5413.16
4 سلامت6 935,0002.32
5 اجاد42 893,7780.56
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا703 764,618 118.04
2 اخزا704 727,869 103.97
3 اخزا706 804,119100.18
4 اخزا608 990,101 87.81
5 اخزا609 990,093 85.21
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 کورش99 920,000 2.95 –
2 اجاد21 1,000,000 1.23 –
3 شستا992 973,800 0.73 –
4 اجاد23 959,000 0.62 –
5 اشاد4 980,000 0.51 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا703 764,618154,377
2 اخزا704 727,869142,842
3 اخزا706 804,119124,585
4 اخزا608 990,10188,691
5 اخزا609 990,09386,061

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا609 با قیمت 990,093 ریال و به اندازه تقریبا 22% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا703  به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا609 990,093 1398/03/25 21.48% 21.57% 23.83% 21.92% 18
2 اخزا608 990,101 1398/03/25 21.47% 21.55% 23.81% 21.90% 18
3 اخزا615 917,758 1398/03/25 21.95% 21.21% 23.40% 23.18% 150
4 اخزا713 640,119 1398/03/25 26.11% 20.90% 23.02% 22.98% 787
5 اخزا716 655,997 1398/03/25 25.73% 20.86% 22.98% 22.93% 745
6 اخزا705 967,032 1398/03/25 20.74% 20.57% 22.62% 22.08% 61
7 اخزا711 980,102 1398/03/25 20.58% 20.55% 22.60% 21.70% 37
8 اخزا622 967,083 1398/03/25 20.71% 20.54% 22.58% 22.04% 61
9 اخزا624 774,585 1398/03/25 23.19% 20.53% 22.58% 22.51% 459
10 اخزا703 764,618 1398/03/25 23.17% 20.37% 22.38% 22.32% 486
11 اخزا706 804,119 1398/03/25 22.57% 20.37% 22.38% 22.30% 395
12 اخزا704 727,869 1398/03/25 23.69% 20.30% 22.30% 22.24% 577
13 اخزا709 795,467 1398/03/25 22.61% 20.30% 22.29% 22.22% 416
14 اخزا623 790,925 1398/03/25 22.44% 20.08% 22.03% 21.95% 431
15 اخزا717 894,002 1398/03/25 21.01% 20.02% 21.96% 21.80% 207
16 اخزا707 949,932 1398/03/25 20.25% 19.90% 21.82% 21.48% 96
17 اخزا604 922,734 1398/03/25 20.51% 19.86% 21.77% 21.56% 150
18 اخزا708 936,605 1398/03/25 20.25% 19.76% 21.65% 21.38% 123
19 اخزا613 895,925 1398/03/25 20.68% 19.73% 21.61% 21.46% 206
20 اخزا610 912,992 1398/03/25 20.46% 19.70% 21.58% 21.40% 171
21 اخزا606 937,280 1398/03/25 20.19% 19.70% 21.58% 21.31% 122
22 اخزا714 937,293 1398/03/25 20.18% 19.69% 21.57% 21.31% 122
23 اخزا614 896,389 1398/03/25 0.205801 0.19634 0.215009 0.21344 206
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.