اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/19

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/19
خلاصه اخبار

در این مطلب گزارش اوراق بدهی در تاریخ امروز یکشنبه 19 خرداد ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/19 به شرح ذیل میباشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار اوراق بدهی مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی تقریبا 1 درصد افزایش داشت. همچنین ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 60 درصد افزایش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 48,385 617,403 665,787
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 11 821 832
حجم معاملات 11,008 993,115 1,004,123
تعداد معاملات 112 954 1,066

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق سلامت4 با قیمت 929،533 ریال و به میزان تقریبا 5.5 درصد بوده است. بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته صایپا908 به میزان تقریبا 3 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اخزا704 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 سلامت4 929,5335.68
2 شرق1400 997,0003.85
3 گندم2 906,6894.13
4 اخزا624 776,4593.13
5 صایپا998 1,000,0001.98
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا704 724,849 182.50
2 اخزا612 880,476 114.24
3 اخزا707 947,145 82.04
4 اخزا624 776,459 68.47
5 اخزا705 963,965 51.28
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 صایپا908 887,062 3.27 –
2 صایپا104 904,565 2.79 –
3 اجاد25 952,153 1.55 –
4 صخود412 899,001 0.88 –
5 صایپا143 961,500 0.77 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا704 724,849251,776
2 اخزا612 880,476129,746
3 اخزا624 776,45988,187
4 اخزا707 947,14586,614
5 اخزا705 963,96553,193

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا711 با قیمت 976,403 ریال و به اندازه تقریبا 21% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا704 به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا711 976,403 1398/03/19 21.00% 20.93% 23.06% 22.29% 43
2 اخزا713 641,466 1398/03/19 25.76% 20.64% 22.71% 22.66% 793
3 اخزا714 931,795 1398/03/19 21.04% 20.48% 22.51% 22.26% 128
4 اخزا705 963,965 1398/03/19 20.67% 20.47% 22.50% 22.01% 67
5 اخزا706 801,160 1398/03/19 22.65% 20.40% 22.42% 22.34% 401
6 اخزا703 762,005 1398/03/19 23.22% 20.38% 22.39% 22.33% 492
7 اخزا704 724,849 1398/03/19 23.81% 20.35% 22.36% 22.31% 583
8 اخزا609 987,393 1398/03/19 20.26% 20.30% 22.30% 20.90% 24
9 اخزا716 661,854 1398/03/19 24.86% 20.25% 22.24% 22.20% 751
10 اخزا709 793,286 1398/03/19 22.59% 20.25% 22.23% 22.16% 422
11 اخزا622 964,569 1398/03/19 20.31% 20.12% 22.08% 21.59% 67
12 اخزا624 776,459 1398/03/19 22.65% 20.07% 22.02% 21.95% 465
13 اخزا608 987,545 1398/03/19 20.01% 20.06% 22.01% 20.61% 24
14 اخزا717 892,182 1398/03/19 20.81% 19.80% 21.70% 21.55% 213
15 اخزا707 947,145 1398/03/19 20.17% 19.79% 21.68% 21.36% 102
16 اخزا614 892,845 1398/03/19 20.76% 19.77% 21.66% 21.51% 212
17 اخزا623 791,473 1398/03/19 22.06% 19.74% 21.63% 21.55% 437
18 اخزا613 893,499 1398/03/19 20.62% 19.64% 21.51% 21.35% 212
19 اخزا612 880,476 1398/03/19 20.73% 19.60% 21.46% 21.32% 240
20 اخزا615 921,169 1398/03/19 20.15% 19.49% 21.33% 21.12% 156
21 اخزا708 934,838 1398/03/19 19.88% 19.37% 21.18% 20.93% 129
22 اخزا610 912,562 1398/03/19 19.87% 19.13% 20.90% 20.71% 177
23 اخزا606 936,438 1398/03/19 19.51% 19.02% 20.77% 0.205213 128
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.