اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/18

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/18
خلاصه اخبار

در این مطلب گزارش اوراق بدهی در تاریخ امروز دوشنبه 17 خرداد ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/18 به شرح ذیل میباشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی تقریبا 1 درصد کاهش داشت. ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته 10 درصد افزایش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 48,432 612,617 661,049
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 24.14 508 533
حجم معاملات 24,328 603,460 627,788
تعداد معاملات 65 818 883

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق مبین011 با قیمت 850،001 ریال و به میزان تقریبا 2.5 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته گندم2 به میزان تقریبا 4 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اخزا707 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 مبین011 850,0012.41
2 اخزا716 661,0581.86
3 مترو9812 969,6001.21
4 صخود412 907,0011.17
5 اخزا624 774,8330.84
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا707 945,717 68.72
2 اخزا703 757,546 45.66
3 اشاد10 848,633 45.32
4 اخزا706 798,262 43.70
5 اخزا704 720,370 27.45
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 گندم2 884,050 4.37 –
2 سلامت6 925,941 2.06 –
3 اشاد1 848,507 2.09 –
4 اخزا717 890,270 0.50 –
5 صایپا908 886,336 0.47 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا707 945,71772,663
2 اخزا703 757,54660,275
3 اخزا706 798,26254,738
4 اشاد10 848,63353,400
5 اخزا704 720,37038,108

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا713 با قیمت 638,730 ریال و به اندازه تقریبا 21 درصد در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا707 به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا713 638,730 1398/03/18 26.03% 20.81% 22.92% 22.87% 794
2 اخزا703 757,546 1398/03/18 23.74% 20.78% 22.87% 22.81% 493
3 اخزا704 720,370 1398/03/18 24.30% 20.71% 22.79% 22.74% 584
4 اخزا706 798,262 1398/03/18 23.00% 20.69% 22.76% 22.68% 402
5 اخزا709 792,013 1398/03/18 22.71% 20.34% 22.35% 22.27% 423
6 اخزا716 661,058 1398/03/18 24.92% 20.29% 22.28% 22.24% 752
7 اخزا623 786,084 1398/03/18 22.73% 20.27% 22.27% 22.19% 438
8 اخزا624 774,833 1398/03/18 22.81% 20.19% 22.17% 22.10% 466
9 اخزا707 945,717 1398/03/18 20.54% 20.14% 22.11% 21.79% 103
10 اخزا717 890,270 1398/03/18 21.12% 20.08% 22.04% 21.89% 214
11 اخزا609 987,022 1398/03/18 20.00% 20.03% 21.98% 20.64% 25
12 اخزا608 987,033 1398/03/18 19.98% 20.01% 21.96% 20.62% 25
13 اخزا714 933,198 1398/03/18 20.41% 19.88% 21.79% 21.54% 129
14 اخزا614 891,949 1398/03/18 20.86% 19.85% 21.76% 21.61% 213
15 اخزا613 892,272 1398/03/18 20.79% 19.79% 21.68% 21.53% 213
16 اخزا612 879,187 1398/03/18 20.90% 19.74% 21.63% 21.50% 241
17 اخزا610 909,544 1398/03/18 20.51% 19.71% 21.59% 21.41% 178
18 اخزا622 965,089 1398/03/18 19.71% 19.52% 21.36% 20.88% 68
19 اخزا604 921,948 1398/03/18 19.81% 19.17% 20.94% 20.74% 157
20 اخزا606 935,799 1398/03/18 19.56% 19.07% 20.83% 20.58% 129
21 اخزا708 935,885 1398/03/18 19.38% 18.90% 20.62% 20.37% 130
22 اخزا615 923,389 1398/03/18 19.41% 18.79% 20.50% 20.30% 157
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.