اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/13

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/13
خلاصه اخبار

در این مطلب گزارش اوراق بدهی در تاریخ امروز دوشنبه 13 خرداد ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/13 به شرح ذیل میباشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی تقریبا 10 درصد افزایش داشت. ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته 40 درصد افزایش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 48,383 616,791 665,174
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 10 565 575
حجم معاملات 10,259 687,437 697,696
تعداد معاملات 58 758 816

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق گندم2 با قیمت 894,093 ریال و به میزان تقریبا 4 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اشاد1 به میزان تقریبا 5 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اخزا703 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 گندم2 894,0933.95
2 رایان 1,030,0002.69
3 صگل411 932,0011.41
4 اخزا624 770,5711.28
5 اخزا704 719,1451.34
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا703 754,621 68.18
2 اخزا704 719,145 48.99
3 اخزا709 786,112 46.95
4 اشاد9 908,798 46.44
5 اشاد1 855,063 45.40
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اشاد1 855,063 4.88 –
2 سلامت4 920,001 2.44 –
3 صخود412 896,477 1.08 –
4 امید99 961,760 0.85 –
5 قرن99 901,143 0.55 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا703 754,62190,345
2 اخزا704 719,14568,124
3 اخزا709 786,11259,719
4 اشاد9 855,06353,100
5 اشاد1 908,79851,100

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا703 با قیمت 754,621 ریال و به اندازه تقریبا 21% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا703 به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا703 754,621 1398/03/13 23.88% 20.86% 22.97% 22.90% 498
2 اخزا706 794,616 1398/03/13 23.24% 20.85% 22.96% 22.88% 407
3 اخزا716 652,352 1398/03/13 25.73% 20.80% 22.90% 22.86% 757
4 اخزا709 786,112 1398/03/13 23.26% 20.75% 22.84% 22.76% 428
5 اخزا713 637,945 1398/03/13 25.96% 20.74% 22.83% 22.79% 799
6 اخزا615 637,945 1398/03/13 25.96% 20.74% 22.83% 22.79% 799
7 اخزا704 719,145 1398/03/13 24.24% 20.64% 22.71% 22.66% 589
8 اخزا624 770,571 1398/03/13 23.12% 20.41% 22.43% 22.36% 471
9 اخزا623 786,319 1398/03/13 22.44% 20.02% 21.96% 21.89% 443
10 اخزا714 930,429 1398/03/13 20.52% 19.95% 21.88% 21.64% 134
11 اخزا612 877,039 1398/03/13 20.89% 19.71% 21.59% 21.46% 246
12 اخزا610 907,201 1398/03/13 20.51% 19.69% 21.57% 21.39% 183
13 اخزا614 890,000 1398/03/12 20.60% 19.67% 21.54% 21.40% 220
14 اخزا705 962,478 1398/03/13 19.76% 19.55% 21.39% 20.95% 73
15 اخزا707 944,850 1398/03/13 19.91% 19.51% 21.35% 21.05% 108
16 اخزا613 891,932 1398/03/13 20.38% 19.39% 21.21% 21.06% 218
17 اخزا622 963,011 1398/03/13 19.47% 19.26% 21.05% 20.61% 73
18 اخزا711 975,379 1398/03/13 19.19% 19.11% 20.87% 20.21% 49
19 اخزا604 919,796 1398/03/13 19.77% 19.10% 20.87% 20.67% 162
20 اخزا708 933,173 1398/03/13 19.51% 18.99% 20.73% 20.49% 135
21 اخزا717 895,000 1398/03/13 19.64% 18.72% 20.41% 20.26% 219
22 اخزا606 934,734 1398/03/13 19.16% 18.67% 20.35% 20.11% 134
23 اخزا608 985,877 1398/03/13 18.03% 18.04% 19.60% 18.52% 30
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.