اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/08

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/08
خلاصه اخبار

در این مطلب اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی در تاریخ امروز چهارشنبه 8 خرداد ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/08 به شرح ذیل میباشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی تقریبا 2 درصد افزایش داشت.

ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 40درصد افزایش داشتند

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 48,331 638,910 687,241
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 11 1,300 1,311
حجم معاملات 11,092 1,491,294 1,502,386
تعداد معاملات 67 801 868

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اروند04 با قیمت 884,002 ریال و به میزان تقریبا 10 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اشاد1 به میزان تقریبا 4 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اشاد1 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اروند04 884,0029.97
2 اشاد5 1,000,0000.97
3 صایپا403 896,0010.67
4 اخزا604 914,4480.59
5 اخزا704 710,6700.72
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اشاد1 918,171 185.01
2 اروند04 884,002 172.74
3 اخزا608 982,311 154.69
4 اخزا609 982,229 132.31
5 اخزا707 946,923 116.75
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اشاد1 918,171 3.98 –
2 شستا991 970,000 3.00 –
3 اجاد3 800,000 3.61 –
4 صگل411 900,000 2.28 –
5 سلامت6 914,186 1.50 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اشاد1 918,171201,500
2 اروند04 884,002195,405
3 اخزا608 982,311157,475
4 اخزا609 982,229134,699
5 اخزا707 946,923123,294

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا703 با قیمت 747,532 ریال و به اندازه تقریبا 21.5% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است .(این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا608 به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا703 747,532 1398/03/08 24.56% 21.34% 23.56% 23.50% 503
2 اخزا713 628,260 1398/03/08 26.90% 21.31% 23.52% 23.48% 804
3 اخزا714 628,261 1398/03/08 26.90% 21.31% 23.52% 23.48% 804
4 اخزا624 760,412 1398/03/08 24.21% 21.23% 23.43% 23.36% 476
5 اخزا706 789,191 1398/03/08 23.72% 21.21% 23.40% 23.32% 412
6 اخزا704 710,670 1398/03/08 25.06% 21.21% 23.40% 23.34% 594
7 اخزا709 781,658 1398/03/08 23.60% 20.99% 23.14% 23.06% 433
8 اخزا623 775,693 1398/03/08 23.61% 20.92% 23.05% 22.98% 448
9 اخزا716 653,079 1398/03/08 25.48% 20.61% 22.67% 22.63% 762
10 اخزا610 902,334 1398/03/08 21.13% 20.23% 22.21% 22.04% 188
11 اخزا615 912,852 1398/03/08 20.99% 20.22% 22.20% 22.01% 167
12 اخزا717 885,683 1398/03/08 21.13% 20.04% 21.98% 21.84% 224
13 اخزا622 959,021 1398/03/08 20.26% 20.00% 21.94% 21.52% 78
14 اخزا708 927,329 1398/03/08 20.58% 19.98% 21.91% 21.68% 140
15 اخزا612 873,269 1398/03/08 21.19% 19.95% 21.88% 21.75% 251
16 اخزا705 959,203 1398/03/08 20.16% 19.91% 21.83% 21.41% 78
17 اخزا613 887,205 1398/03/08 20.90% 19.84% 21.75% 21.60% 223
18 اخزا604 914,448 1398/03/08 20.57% 19.83% 21.73% 21.54% 167
19 اخزا614 887,855 1398/03/08 20.77% 19.72% 21.60% 21.45% 223
20 اخزا606 929,498 1398/03/08 20.06% 19.49% 21.33% 21.10% 139
21 اخزا609 982,229 1398/03/08 19.42% 19.40% 21.23% 20.29% 35
22 اخزا608 982,311 1398/03/08 19.33% 19.31% 21.12% 20.18% 35
23 اخزا707 946,923 1398/03/08 18.27% 17.91% 19.45% 19.17% 113
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.