استقرار موشک‌های روسی در جزیره ژاپنی

استقرار موشک‌های روسی در جزیره ژاپنی

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

ارتش روسیه در بیانیه‌ای اعلام کر د: موشک‌های دفاع هوایی S-300 V 4 در جزایر کوریل وارد فاز عملیاتی شده‌اند.
 
پیشتر ارتش روسیه، سامانه‌های موشکی M 2 را در این منطقه مستقر کرده بود.
 
این دور از استقرار تجهیرات نظامی روسیه، شامل استقرار جنگنده‌های پیشرفته و موشک‌های ضد ناو نیز می‌شود.
 
این جزایر در روز‌های پایانی جنگ دوم جهانی، به کنترل شوروی درآمد و مناقشه بر سر آن آغاز شد.

استقرار موشک‌های روسی در جزیره ژاپنی

استقرار موشک‌های روسی در جزیره ژاپنی

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

ارتش روسیه در بیانیه‌ای اعلام کر د: موشک‌های دفاع هوایی S-300 V 4 در جزایر کوریل وارد فاز عملیاتی شده‌اند.
 
پیشتر ارتش روسیه، سامانه‌های موشکی M 2 را در این منطقه مستقر کرده بود.
 
این دور از استقرار تجهیرات نظامی روسیه، شامل استقرار جنگنده‌های پیشرفته و موشک‌های ضد ناو نیز می‌شود.
 
این جزایر در روز‌های پایانی جنگ دوم جهانی، به کنترل شوروی درآمد و مناقشه بر سر آن آغاز شد.

استقرار موشک‌های روسی در جزیره ژاپنی

استقرار موشک‌های روسی در جزیره ژاپنی

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

ارتش روسیه در بیانیه‌ای اعلام کر د: موشک‌های دفاع هوایی S-300 V 4 در جزایر کوریل وارد فاز عملیاتی شده‌اند.
 
پیشتر ارتش روسیه، سامانه‌های موشکی M 2 را در این منطقه مستقر کرده بود.
 
این دور از استقرار تجهیرات نظامی روسیه، شامل استقرار جنگنده‌های پیشرفته و موشک‌های ضد ناو نیز می‌شود.
 
این جزایر در روز‌های پایانی جنگ دوم جهانی، به کنترل شوروی درآمد و مناقشه بر سر آن آغاز شد.

استقرار موشک‌های روسی در جزیره ژاپنی

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

ارتش روسیه در بیانیه‌ای اعلام کر د: موشک‌های دفاع هوایی S-300 V 4 در جزایر کوریل وارد فاز عملیاتی شده‌اند.
 
پیشتر ارتش روسیه، سامانه‌های موشکی M 2 را در این منطقه مستقر کرده بود.
 
این دور از استقرار تجهیرات نظامی روسیه، شامل استقرار جنگنده‌های پیشرفته و موشک‌های ضد ناو نیز می‌شود.
 
این جزایر در روز‌های پایانی جنگ دوم جهانی، به کنترل شوروی درآمد و مناقشه بر سر آن آغاز شد.

استقرار موشک‌های روسی در جزیره ژاپنی

استقرار موشک‌های روسی در جزیره ژاپنی

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

ارتش روسیه در بیانیه‌ای اعلام کر د: موشک‌های دفاع هوایی S-300 V 4 در جزایر کوریل وارد فاز عملیاتی شده‌اند.
 
پیشتر ارتش روسیه، سامانه‌های موشکی M 2 را در این منطقه مستقر کرده بود.
 
این دور از استقرار تجهیرات نظامی روسیه، شامل استقرار جنگنده‌های پیشرفته و موشک‌های ضد ناو نیز می‌شود.
 
این جزایر در روز‌های پایانی جنگ دوم جهانی، به کنترل شوروی درآمد و مناقشه بر سر آن آغاز شد.
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
دوشنبه
30 فروردین 1400