آیا پذیره نویسی پرسپولیسح و استقلالح مورد استقبال قرار گرفت؟

آیا پذیره نویسی پرسپولیسح و استقلالح مورد استقبال قرار گرفت؟

پذیره نویسی سهام دو باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپولیس که از روز یکشنبه 15 اسفند 1400 آغاز شده بود تا 15 فروردین 1401 در صورت عدم اتمام پذیره نویسی ادامه خواهد داشت.

طبق اطلاعیه بازار فرابورس محدودیت های خرید در پذیره نویسی سهام پرسپولیسح و استقلالح از روز سه شنبه 24 اسفند تغییر کرد.

آیا پذیره نویسی پرسپولیسح و استقلالح مورد استقبال قرار گرفت؟

در تغییر محدودیت های خرید پذیره نویسی سرخابی ها حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط تمامی اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی در نماد معاملاتی استقلالح 103 میلیون سهم و در نماد پرسپولیسح 88 میلیون و 500 هزار سهم می‌باشد.

بنابراین حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی همانند اطلاعیه قبلی در نماد اسقلالح 1030 سهم و در نماد پرسپولیسح 885 سهم می‌باشد.

درپذیره نویسی شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس با نماد معاملاتی « پرسپولیسح » هر کد معاملاتی شخص حقیقی برای خرید  حداکثر 885 سهم به مبلغ 300 هزار تومان نقدینگی نیاز دارد. قیمت هرسهم در پذیره نویسی 338 تومان می‌باشد.

در پذیره نویسی شرکت فرهنگی ورزشی استقلال با نماد معاملاتی « استقلالح » هر کد معاملاتی شخص حقیقی برای خرید  حداکثر 1030 سهم به مبلغ 300 هزار تومان نقدینگی نیاز دارد. قیمت هرسهم در پذیره نویسی 338 تومان می‌باشد.

حداقل تعداد سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی 1 سهم می‌باشد.

بررسی میزان مشارکت در پذیره نویسی استقلالح و پرسپولیسح

تعداد کل سهام قابل پذیره نویسی نماد پرسپولیسح  1 میلیارد و 34 میلیون و 840 هزار و 567 سهم و نماد استقلالح 1 میلیارد و 236 میلیون و 99 هزار و 656 سهم می‌باشد.

پذیره نویسی استقلالح

توضیحات: آمار و ارقام مربوط به پذیره نویسی های دو باشگاه پرطرفدار پرسپولیس و استقلال در طول 8 روز گذشته نشان می‌دهد که میزان مشارکت افراد در روز اول به علت هیجان خرید سهم های دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در روز ابتدایی پذیره نویسی بیشتر بوده و در روزهای دوم تا هفتم افراد دیگر تمایل زیادی برای خرید سهام سرخابی ها نداشتند. اما در روز هشتم به علت تغییر محدویت ها در پذیره نویسی به یکیاره تمایل خرید سهام سرخابی ها افزایش یافت. درست است که این دو باشگاه در کشور پرطرفدار هستند اما نمی‌توان زمین فوتبال را با بازار بورس یکی دانست.

در تغییر محدودیت های خرید پذیره نویسی سرخابی ها حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط تمامی اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی در نماد معاملاتی استقلالح 103 میلیون سهم و در نماد پرسپولیسح 88 میلیون و 500 هزار سهم می‌باشد.

در پذیره نویسی استقلالح مجموع معاملات انجام شده در یک هفته 783,942,471 و مجموع ارزش معاملات در یک هفته 2،281،272،586 می‌باشد.

در پذیره نویسی پرسپولیسح مجموع معاملات انجام شده در یک هفته 735,541,118 و مجموع ارزش معاملات در یک هفته 2،491،277،763 می‌باشد.

پذیره نویسی پرسپولیسح

در پذیره نویسی پرسپولیسح مجموع معاملات انجام شده در یک هفته 735,541,118 و مجموع ارزش معاملات در یک هفته 2،491،277،763 می‌باشد.

تعداد افراد مشارکت کننده در پذیره نویسی استقلال بیشتر از پرسپولیس بوده است. میزان ارزش معاملات پذیره نویسی استقلالح بیشتر از پرسپولیس بوده است.

در روز دوشنبه 23 اسفند کمترین میزان مشارکت در پذیره نویسی دو نماد استقلالح و پرسپولیسح را شاهد بوده ایم.

همان طور که در نمودار ها مشاهده می‌کنید، میزان مشارکت افراد در پذیره نویسی نماد های استقلالح و پرسپولیسح در روزهای اول و هشتم بسیار بالاتر از روزهای دیگر بوده است.

برای مشاهده آخرین اخبار و تحلیل های پذیره نویسی می‌توانید اپلیکیشن سیگنال را نصب نموده و وارد کاشی سهام شوید.