از آمار صادرات زنجیره ارزش فولاد چه خبر؟

از آمار صادرات زنجیره ارزش فولاد چه خبر؟
خلاصه اخبار

پس از افزایش صادرات سنگ آهن در ماه فوریه و مارس، صادرات سنگ آهن ایران در آوریل با 30 درصد کاهش همراه شد و در نخستین ماه از سال 98 به یک میلیون و 313 هزار و 570 تن رسید.

به گزارش سیگنال به نقل از معدن 24، نکات برجسته درخصوص این کاهش این است که چین همچنان تنها خریدار سنگ آهن از ایران بوده و هر گونه تغییری در بازار سنگ آهن در چین یا موضع گیری های تجار چینی در قبال تحریم ها علیه ایران در صادرات سنگ آهن تاثیر مستقیم دارد.

صادرات گندله نیز در ماه آوریل 178 هزار و 800 تن بود درحالی که صادرات در ماه مارس 139 هزار تن بوده است.

کاهش عمده ای در حمل دریایی و صادرات بیلت ایران به وجود آمده و از سال 2018 به عنوان کمترین صادرات ثبت شده است. صادرات بیلت ایران در ماه آوریل 86 هزار تن گزارش شده است.

افزایش صادرات ماهانه اسلب فولاد اتفاق افتاده و صادرات آن به 197 هزار و 500 تن رسیده است.

صادرات آهن اسفنجی ایران در ماه آوریل 28 هزار و 100 تن بود درحالی که در ماه های فوریه و مارس صفر بوده است.

منبع: madan24