ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری سهامی به لحاظ بازدهی در سال 97

ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری سهامی به لحاظ بازدهی در سال 97
خلاصه اخبار

یکی از شاخص های مهم در تصمیم گیری برای انتخاب بهترین و امن ترین صندوق سرمایه گذاری در میان صندوق های سرمایه گذاری سهامی بررسی عملکرد بازدهی صندوق در یک سال گذشته و مقایسه با میانگین بازدهی در سال کل صندوق های سرمایه گذاری سهامی میباشد.

به گزارش سیگنال با توجه به اساس نامه و الزامات اصلی صندوق های سرمایه گذاری سهامی که حداقل 70% از کل دارایی های صندوق باید در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری “صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار” که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند، سرمایه گذاری شود.

در حالی که در مقایسه با صندوق های سرمایه گذاری با درامد ثابت که باید حداقل 5 % و حداکثر 20 %از کل داراییهاي صندوق را در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری نمایند این تفاوت بین درصد و میزان منابعی که بایستی سرمایه گذاری شود تفاوت در میزان ریسک و  نشان دهنده این است که صندوق های سرمایه گذاری سهامی باید از توان تحلیل و مدیریت ریسک بیشتری برخوردار باشند و انتخاب سبدی بهینه از سهم های برتر و در حال رشد از اهمیت بالایی برخوردار است

در سال 97 به طور متوسط بازدهی صندوق های سهامی به عدد 87 درصد رسیده است و در بررسی عملکرد بازدهی سالیانه صندوق های سرمایه گذاری سهامی میتوان صندوق های سرمایه گذازی سهامی که از میانگین بازدهی سالانه بالاتر هستند را معرفی نماییم.

صندوق های سرمایه گذاری سهامی که بالاتر از میانگین بازدهی در سال (میانگین بازدهی در سال87 درصد)را داشتند

ردیفنام صندوق سرمایه گذاری سهامیمتوسط بازدهی ماهانه  در سال 97بازدهی کل در سال 97
1 مشترک دماسنج 14.13% 169.65%
2 سهم آشنا 11.02% 132.3%
3 مشترک نوید انصار 10.76% 129.17%
4 مشترک کاریزما 10.21% 122.54%
5 مشترک یک اکسیر فارابی 10.18% 122.23%
6 مشترک کارگزاری بانک ملی ایران 10.13% 121.64%
7 آوای سهام کیان 9.72% 116.66%
8 مشترک توسعه ملی 9.71% 116.54%
9 مشترک مبین سرمایه 9.46% 113.53%
10 مشترک آگاه 9.22% 110.72%
11 مشترک نوین پایدار 9.17% 110.13%
12 مشترک سبحان 9.12% 109.45%
13 ثروت آفرین تمدن 9.03% 108.4%
14 مشترک گنجینه ارمغان الماس 9.02% 108.24%
15 بانک توسعه تعاون 8.57% 102.84%
16 کارگزاری پارسیان 8.53% 102.47%
17 اندیشه خبرگان سهام 8.39% 100.71%
18 مشترک نقش جهان 8.37% 100.49%
19 مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه 8.3 99.6%
20 مشترک ذوب آهن نوویرا 8.29% 99.51%
21 مشترک پیشتاز 8.27% 99.3%
22 زرین پارسیان 8.24% 98.9%
23 مشترک خوارزمی 8.22% 98.67%
24 مشترک بانک خاورمیانه 8.18% 98.25%
25 گنجینه رفاه 8.07% 96.95%
26 مشترک افق 8.05% 96.63%
27 باران کارگزاری بانک کشاورزی 7.78% 93.47%
28 مشترک تدبیرگران فردا 7.7% 92.47%
29 مشترک پیشرو 7.68% 92.16%
30 مشترک امید توسعه 7.67% 92.04%
31 مشترک کارگزاری حافظ 7.62% 91.495
32 مشترک صبا 7.53% 90.32%
33 مشترک عقیق 7.52% 90.28%
34 مشترک پویا 7.4% 88.99%

در سال 97 پربازده ترین ماه برای اکثر صندوق های سرمایه گذاری سهامی مرداد ماه با متوسط بازدهی 23.09 درصد در ماه و کم بازده ترین ماه آذر ماه با متوسط منفی 9.6 درصد بوده است که 5 صندوق با بیشترین بازده در مرداد ماه و 5 صندوق با کمترین بازده در مرداد ماه به شرح ذیل میباشد.

پنج صندوق برتر سرمایه گذاری سهامی که در پربازده ترین ماه سال 97 (مرداد ماه) بالاترین بازدهی را داشتند عبارتند از:

ردیفنام صندوق سرمایه گذاری سهامیارزش خالص دارایی ها در پایان سال 97 (ریال)بازدهی مردادماه 97بازدهی در سال 97
1مشترک گنجینه ارمغان الماس55.960.000.000 38.69% 108.24%
2بانک توسعه تعاون172.820.000.000 35.84% 102.84%
3مشترک کاریزما177.610.000.000 35.17% 122.54%
4زرین پارسیان509.690.000.000 34.39% 98.9%
5مشترک یکم اکسیر فارابی307.490.000.000 34.02% 122.23%

پنج صندوق برتر سرمایه گذاری سهامی که در پربازده ترین ماه سال 97 (مرداد ماه) کمترین بازدهی را داشتند عبارتند از:

ردیفنام صندوق سرمایه گذاری سهامیارزش خالص دارایی ها در پایان سال 97 (میلیارد ریال)بازدهی مردادماه 97بازدهی در سال 97
1سهام بزرگ کاردان108.790.000.000 6.29% 42.64%
2مشترک یکم سامان116.470.000.000 6.43% 45.19%
3مشترک ایساتیس پویای یزد121.510.000.000 8.83% 47.72%
4فیروزه موفقیت541.960.000.000 9.91% 72.15%
5بذر امید آفرین300.750.000.000 10.29% 46.6%

ادامه 5 صندوقی که در اوج ناامیدی بازار سرمایه در آذر ماه که متوسط بازدهی تمام صندوق های سرمایه گذاری سهامی منفی 9.6 درصد بوده است توانسته اند بیشترین بازده را در میان تمام صندوق های سرمایه گذاری سهامی کسب کنند و 5 صندوقی که کمترین بازده رو برای سهامداران خود به همراه  داشته اند به شرح ذیل بوده است

پنج صندوق که در کم بازده ترین ماه سال 97 (آذرماه) در بین صندوق ها کمترین راندمان را داشتند عبارتند از:

ردیفنام صندوق سرمایه گذاری سهامیارزش خالص دارایی ها در پایان سال 97بازدهی آذر ماه 97بازدهی در سال 97
1آوای ثروت کیان917.990.000.000 14.57%- 116.66%
2مشترک یکم آبان104.550.000.000 14.15%- 80.49%
3مشترک آسمان یکم93.310.000.000 13.83%- 76.9%
4مشترک مبین سرمایه133.140.000.000 13.58%- 113.53%
5مشترک کاریزما177.610.000.000 12.78%- 122.54%

پنج صندوق که در کم بازده ترین ماه سال 97 (آذرماه) در بین صندوق ها بیشترین راندمان را داشتند عبارتند از:

ردیفنام صندوق سرمایه گذاری سهامیارزش خالص دارایی ها در پایان سال 97بازدهی آذر ماه 97بازدهی در سال 97
1اندیشه خبرگان سهام114.270.000.000 1.5% 100.71%
2مشترک بانک اقتصاد نوین41.940.000.000 2.98%- 29.12%
3فیروزه موفقیت541.960.000.000 3.08%- 72.15%
4مشترک رشد سامان162.860.000.000 5.14%- 59.19%
5توسعه صادرات90.710.000.000 5.85%- 62.21%

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.