ارزش گذاری دارایی شرکت ها به نفع سهامداران است

ارزش گذاری دارایی شرکت ها به نفع سهامداران است
خلاصه اخبار

مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات در خصوص ضرورت افزایش سرمایه شرکت ها در شرایط فعلی گفت: کشور ما در سالیان گذشته همواره یک کشور تورمی بوده و این تورم به طبع روی ارزش دارایی های شرکت ها نیز تاثیرگذار است.

به گزارش سیگنال به نقل از سنا، سید رضا علوی – مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات – با اشاره به معافیت مالیات افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی به عنوان یک سیاست تشویقی مناسب به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: این بخشنامه و بخشنامه های مشابه ابزاری برای ارزش گذاری بروز دارایی ها است و به عقیده من این مساله در احقاق حقوق سهامداران موثر است.

رسیدن به قیمت واقعی سهام با ارزش گذاری دارایی ها

علوی این نوع افزایش سرمایه را به نفع سهامداران خواند و ادامه داد: اغلب شرکت ها دارایی های خوبی دارند، اما این دارایی ها به دلیل این که مولد نیست در قیمت گذاری سهام آن شرکت لحاظ نمی شوند.

وی ادامه داد: به همین دلیل سهام آنها نیز زیر قیمت ارزش گذاری معامله می شود. در این میان با تجدید ارزیابی و مشوق هایی که وجود دارد، اثر تورم و قیمت در بسیاری از این دارایی ها محاسبه می شود.

مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات در ارزیابی خود از این نوع افزایش سرمایه در صنایع مختلف مثل صنایع خودروسازی و بانکی گفت: این صنایع سالیان زیادی با مشکل مواجه بوده اند و این مشکلات به طور عمده در حوزه های عملیاتی بوده است. اما در حوزه دارایی معمولا دارایی های بسیار خوبی داشته و دارند که ارزش آنها نهفته بوده و اکنون با این روش در ارزش گذاری ها لحاظ خواهد شد.

وی اقدامات بانک مرکزی در خصوص اصلاح نظام بانکداری در کشور را مثبت ارزیابی کرد و افزود: با این اصلاح شاهد مثبت شدن سپرده ماهانه شرکت های بانکی هستیم، در کنار این مساله این شرکت‌ها زیان انباشته ای نیز دارند که می توانند با بحث تجدید ارزیابی، یک اصلاح در ساختار مناسب در ترازنامه خود نیز انجام دهند.

علوی با اشاره به تاثیر این نوع اصلاح در تامین مالی با هزینه کمتر برای شرکت ها خاطرنشان کرد: این تاثیر به خصوص در شرکت های خودرویی خود را نشان می دهد تا در کنار بهبود عملیاتی و اصلاح ترازنامه ای که انجام می دهند بتوانند برای سال آینده شرایط بهتری را پیش رو داشته باشند.

تورم فعلی رشد آتی شاخص را رقم خواهد زد

این فعال بازار سرمایه در برآورد بازه زمانی تاثیرگذاری افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را بر روند فعالیت شرکت ها و سهام آنها در بورس اظهار کرد: با در نظر گرفتن تورمی که در سال های اخیر به خصوص در سال ۹۷ شاهد بودیم و وجود اثرات آن در شرایط فعلی اقتصادی، این تاثیر می تواند خود را در بازه زمانی یک ساله بر بازار سرمایه نشان دهد و تا پایان سال ۹۸ سهام شرکت ها و بورس را متاثر کند.

مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات با اشاره به رابطه مثبت بین بازار سهام و تورم یادآور شد: وجود این تاثیر بر بازار سرمایه گریزناپذیر است و رشد بورس در سال آینده برای همگام شدن با تورم دور از انتظار نیست.