ارزش معاملات بورس تهران در مهر ماه اعلام شد

ارزش معاملات بورس تهران در مهر ماه اعلام شد

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از بورس تهران، در پایان معاملات مهرماه 1400، شاخص کل با 49921 واحد افزایش نسبت به شهریور ماه 1400، به رقم 1436372 واحد رسید که 3.60 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

شاخص بازار اول با 53829 واحد افزایش به رقم 1078354 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 46950 واحد رشد عدد 2811785 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 5.25 درصد و 1.70 درصد افزایش نسبت به ماه قبل مواجه شدند.

همچنین شاخص کل هم وزن با 18235 واحد کاهش روبرو شد و به رقم 397264 واحد رسید و با 4.39 درصد کاهش نسبت به ماه قبل همراه شد.

در اولین ماه از پاییز 1400، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 1,003,650 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به شهریورماه 1400، کاهش 50.73 درصدی یافته است.

ارزش 100 هزار میلیارد تومانی معاملات بورس تهران در مهر ماه

در ضمن تعداد 111682 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 13 میلیون و 850 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 53.74 درصد کاهش و 53.88 درصد کاهش را نسبت به ماه گذشته تجربه کرد.

این در حالی است که تعداد 15850 میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل 249,131 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت به ترتیب با 24.24 درصد و 38.74 درصد کاهش نسبت به ماه گذشته همراه شد.

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می‌شود، تعداد 19 میلیون برگه اوراق مشارکت به ارزش کل 18,721 میلیارد ریال معامله شد و به ترتیب 53.41 درصد و 52.680 درصد کاهش نسبت به شهریور ماه داشته است.

همچنین در بازار مشتقه، تعداد بیش از 6. 1577 میلیون قرارداد به ارزش 829 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با 1713.33 درصد و 5149.51 درصد کاهش نسبت به ماه گذشته همراه شد.