ارزش بازار “وپترو” طی فروردین ماه افزایشی بود

ارزش بازار “وپترو” طی فروردین ماه افزایشی بود
خلاصه اخبار

ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸، با افزایش ۳۱۸ میلیارد و ۶۵۳ میلیون ریال به ۴ هزار و ۱۹۱ میلیارد و ۶۸۵ میلیون ریال رسید.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیوسهام، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی با سرمایه یک هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۹۸ را حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و ۱۶۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۳ هزار و ۸۷۳ میلیارد و ۳۲ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۳۰ میلیارد و ۱۹۴ میلیون ریال به یک هزار و ۱۹۷ میلیارد و ۵۹۴ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی با افزایش ۳۱۸ میلیارد و ۶۵۳ میلیون ریال معادل ۴ هزار و ۱۹۱ میلیارد و ۶۸۵ میلیون ریال محاسبه شد.

“وپترو” تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۸ میلیارد و ۱۵۸ میلیون ریال به مبلغ ۴۷ میلیارد و ۹۵۲ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۳۹ میلیارد و ۷۹۴ میلیون ریال سود کسب کرد .

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی طی دوره یک ماهه منتهی به فروردین ماه خریدار سهام یک شرکت بورسی به مبلغ ۳۸ میلیارد و ۳۵ میلیون ریال بود.

منبع: radiosaham.ir