ارزش بازار صندوق های سرمایه گذاری در یک سال گذشته چقدر بوده است؟

ارزش بازار صندوق های سرمایه گذاری در یک سال گذشته چقدر بوده است؟
خلاصه اخبار

در این مطلب ارزش کل بازار صندوق های سرمایه گذاری در مقایسه با سایر بازارهای مالی در یک سال گذشته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در پایان معاملات خرداد ماه ۱۳۹۸ ارزش بازار اوراق بهادار شامل ارزش کل بورس تهران، فرابورس ایران، بورس انرژی و بورس کالا به بیشترین مقدار خود در دوره یکساله اخیر یعنی ۱۲،۲۸۲،۳۹۴ میلیارد ریال رسید.

تعداد نهادهای مالی در پایان خردادماه ۱۳۹۸ به ۶۳۰ نهاد رسید که ۳۴ درصد آنها به صندوق های سرمایه گذاری اختصاص دارد. در نمودار زیر درصد تعداد نهادهای مالی به تفکیک و در پایان خردادماه ۱۳۹۸ نشان داده شده است:

ارزش بازار صندوق های سرمایه گذاری در یک سال گذشته چقدر بوده است؟

در نمودارهای زیر روند یکساله ارزش صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام نشان داده شده است. بر این اساس و طی دوره ۱۳ ماهه اخیر، در فروردین ماه ۱۳۹۸ ارزش صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به ۱،۵۰۰،۳۹۳ میلیارد ریال و بالاترین ارزش خود طی دوره ۱۳ ماهه اخیر رسید. در صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز بیشترین ارزش مربوط به خردادماه ۱۳۹۸ با ارزش ۲۲،۹۲۲ میلیارد ریال است.

ارزش بازار صندوق های سرمایه گذاری در یک سال گذشته چقدر بوده است؟
ارزش بازار صندوق های سرمایه گذاری در یک سال گذشته چقدر بوده است؟
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.