ارتقای جایگاه روابط عمومی‌ها در صنعت بیمه

ارتقای جایگاه روابط عمومی‌ها در صنعت بیمه
خلاصه اخبار

خوشبختانه طی سال‌های اخیر در صنعت بیمه تغییرات مطلوبی در راه توسعه روابط عمومی ایجاد شده که با بخشنامه اخیر بیمه مرکزی در خصوص ضرورت ارتقای سازمانی روابط عمومی‌ها این توسعه در مسیر صحیح هدایت خواهد شد

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد، روابط عمومی بیمه معلم همزمان با فرا رسیدن روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی با اعلام این خبر افزوده است: «به گواه بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی و اجتماعی جهان، با پیشرفت و توسعه دانش، توسعه واحد روابط عمومی در ساختار ارگان‌ها و نهادهای تجاری بیش از پیش اهمیت یافته چراکه روابط عمومی چشم و گوش سازمان است؛ در واقع روابط عمومی بازخوردها را از خارج سازمان می‌شنود و می‌بیند و به داخل منتقل می‌کند، روابط عمومی با پردازش و کاوش داده‌هایی که از بیرون دریافت کرده می‌تواند با هدایت بهینه و مطلوب سازمان را در مسیر صحیح هدایت کند.» در گزارش مذکور آمده است: «روابط عمومی بیمه معلم طی سال‌ها با اعتقاد به اینکه روابط عمومی شوق اداری است نه شغل اداری ضمن عمل به تعهدات سازمانی تلاش کرده تا واسط وفاداری برای مشتریان بیمه معلم باشد و از سویی به‌عنوان حلقه واسط، نقش تکمیل‌کننده را جهت ارتباط واحدهای سازمانی این شرکت ایفاء کند.
در این راستا روابط عمومی بیمه معلم به‌عنوان شرکت بیمه‌ای که با بزرگ‌ترین سازمان کشور یعنی آموزش و پرورش در ارتباط است همواره تلاش کرده تا از این ظرفیت سهامداری خود با طراحی برنامه‌های منسجم در امر تعمیم فرهنگ بیمه گام بردارد. کسب عنوان روابط عمومی برتر از منظر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارتباط مستمر با مدارس کشور برای توسعه فرهنگ بیمه از دستاوردها و عملکردهایی است که در راستای اعتقاد به اهمیت روابط عمومی سیال و پویا در بیمه معلم حاصل شده که بدون شک با اتکا به برنامه استراتژیک و راهبردهای بلندمدت بیمه معلم تا رسیدن به منزل مقصود فاصله است، بر این اساس روابط عمومی بیمه معلم برنامه‌های مدونی را برای سال ۹۸ پیاده‌سازی خواهد کرد.»

منبع: donya-e-eqtesad.com