ادامه‌دار بودن رشد روند ضعیف شاخص‌ها/ حیات خودروسازان از جیب سهامداران

خلاصه اخبار

باید تمرکز ویژه‌ای بر سهام گروه‌هایی همچون بانک، معادن و پالایشی‌ها داشت چراکه در زمان تحریم‌ها می‌تواند آورده مناسبی را برای سهامداران رقم بزند. به گزارش سیگنال، به نقل از بورس‌نیوز، بشارت احسانی مدیرعامل کارگزاری توسعه سرمایه دنیا در ارزیابی روند شاخص‌های بازارسرمایه اظهارکرد: شاخص‌ها گام در مسیر تعادل گذاشته و تصور می‌شود که روند مثبتبازار […]

باید تمرکز ویژه‌ای بر سهام گروه‌هایی همچون بانک، معادن و پالایشی‌ها داشت چراکه در زمان تحریم‌ها می‌تواند آورده مناسبی را برای سهامداران رقم بزند.

به گزارش سیگنال، به نقل از بورس‌نیوز، بشارت احسانی مدیرعامل کارگزاری توسعه سرمایه دنیا در ارزیابی روند شاخص‌های بازارسرمایه اظهارکرد: شاخص‌ها گام در مسیر تعادل گذاشته و تصور می‌شود که روند مثبتبازار با آنکه بسیار ضعیف است، اما ادامه‌دار باشد.

وی ادامه داد: خودروسازان بخاطر افزایش هزینه‌ها و البته زیان‌ده بودن درصدد افزایش نرخ هستند تا بتوانند میزان تولید خود را در شرایط تحریم‌ها حفظ کنند و احتمال گرانی خودرو طی هفته‌آینده بسیار محتمل است.

کارشناس بازارسرمایه همچنین افزود: باید تمرکز ویژه‌ای بر سهام گروه‌هایی همچون بانک، معادن وپالایشی‌ها داشت چراکه در زمان تحریم‌ها می‌تواند آورده مناسبی را برای سهامداران رقم بزند.