اثرات افزایش نرخ فروش اوره بر درآمد شرکت‌های پتروشیمی

اثرات افزایش نرخ فروش اوره بر درآمد شرکت‌های پتروشیمی
خلاصه اخبار

بررسی اثر افزایش نرخ فروش اوره در بازار داخل نشان می‌دهد درآمد پتروشیمی کرمانشاه، 16 درصد، درآمد پتروشیمی پردیس 34 درصد،درآمد پتروشیمی شیراز 15 درصد و درآمد پتروشیمی خراسان 9 درصد افزایش یافت.

به گزارش سیگنال به نقل از بااقتصاد، راساس گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نرخ فروش اوره برای شرکت‌های اوره‌ساز در بازار داخل براسا نرخ فروش در بازار بورس کالا قیمت‌گذاری شده است و این موضوع منجر به افزایش درآمد شرکت‌های اوره ساز شده است.

چهار شرکت پتروشیمی کرمانشاه، پردیس، شیراز و خراسان تحت تاثیر آزادسازی نرخ فروش اوره در بازار داخل قرار گرفته و درآمد این شرکت‌ها در سال 97 افزایش یافته است. نرخ اوره برای شرکت‌های اوره ساز، از ابتدای مهر ماه سال 1397 بر اساس میانگین وزنی نرخ اوره فروش رفته در بورس کالا در شش ماهه دوم سال 1397 محاسبه شده است. با توجه به این افزایش نرخ فروش اوره در بازار داخل و انتشار گزارش اصلاح شده از سوی شرکت‌ها اثرات افزایش نرخ فروش بر درآمد شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفت.


درآمد کرماشا 16 درصد افزایش یافت

اثرات افزایش نرخ فروش اوره بر درآمد شرکت‌های پتروشیمی

پتروشیمی کرمانشاه در سال 97 بیش از 239 هزار تن اوره کشاورزی به نرخ 612 هزار تومان در هر تن را به فروش رسانده است که با در نظر گرفتن این نرخ فروش شرکت 146 میلیارد تومان از محل فروش اوره کشاورزی درآمد داشته است و در مجموع درآمد شرکت در سال 97 بیش از 877 میلیارد تومان بوده است اما با وجود افزایش نرخ فروش اوره در بازار داخل درآمد شرکت در سال 97 افزایش یافته است.

نرخ فروش اوره با رشد 99 درصدی به یک میلیون و 221 هزار تومان در هر تن رسیده است. که این میزان از افزایش نرخ فروش اوره در بازار داخل منجر به افزایش 99 درصدی مبلغ فروش اوره کشاورزی در بازار داخل شده است و مبلغ فروش اوره کشاورزی از 146 میلیارد تومان (با نرخ قبلی) به 292 میلیارد تومان (با نرخ جدید) رسیده است که در مجموع درآمد شرکت از 877 میلیارد تومان با نرخ قبلی با افزایش 16 درصدی به هزار و 23 میلیارد تومان رسیده است.


درآمد شپدیس 34 درصد افزایش یافت

اثرات افزایش نرخ فروش اوره بر درآمد شرکت‌های پتروشیمی

پتروشیمی پردیس در سال 97 بیش از 575 هزار تن اوره صنعتی (داخلی) در بازار داخل با نرخ 620 هزار تومان به ازای هر تن فروش داشته است که از این مقدار و نرخ فروش 357 میلیارد تومان فروش داشته است.

با توجه به افزایش نرخ فروش اوره صنعتی از 620 هزار تومان (در هر تن) به یک میلیون و 701 هزار تومان (در هر تن) مبلغ فروش اوره صنعتی از 357 میلیارد تومان به 979 میلیارد تومان افزایش یافته است. بنابراین با توجه به افزایش 174 درصدی نرخ فروش اوره صنعتی در بازه شش ماهه، مبلغ فروش شرکت از یک هزار و 823 میلیارد تومان با نرخ قبلی اوره به دو هزار و 445 میلیارد تومان در سال جدید رسیده است بنابراین مبلغ فروش شرکت 34 درصد افزایش یافت.


درآمد پتروشیمی شیراز 15 درصد افزایش یافت

اثرات افزایش نرخ فروش اوره بر درآمد شرکت‌های پتروشیمی

نرخ فروش اوره کشاورزی و اوره کلوخه در پتروشیمی شیراز براساس اصلاحیه جدید افزایش یافت. مقدار فروش و مبلغ فروش اوره کلوخه در سبد فروش پتروشیمی شیراز بسیار ناچیز می‌باشد اما فروش اوره کشاورزه سهم بسزایی در مبلغ فروش پتروشیمی شیراز دارد. با توجه به تنوع محصول در پتروشیمی شیراز، اوره کشاورزی بیش از 12 درصد از درآمد این پتروشیمی را تشکیل می‌دهد.

پتروشیمی شیراز در سال 97 بیش از 473 هزار تن اوره کشاورزی با نرخ 612 هزار تومان در هر تن به فروش رسانده است. طی اصلاحیه جدید نرخ فروش اوره براساس نرخ فروش در بورس کالا، نرخ فروش اوره کشاورزی از 612 هزار تومان در هر تن به یک میلیون 357 هزار تومان در هر تن رسیده است و این امر منجر شده است درآمد حاصل از فروش اوره کشاورزی از 289 میلیارد تومان با نرخ قدیم به 642 میلیارد تومان با نرخ جدید برسد.

با توجه به این میزان از افزایش، درآمد شرکت از دو هزار و 346 میلیارد تومان به دو هزار 699 میلیارد تومان رسیده است. در واقع درآمد پتروشیمی شیراز 15 درصد افزایش یافت.


درآمد پتروشیمی خراسان نزدیک به 9 درصد افزایش یافت

پتروشیمی خراسان در عملکرد 12 ماهه خود در سال 97 مبلغ 874 میلیارد تومان فروش داشته است. اوره حمایتی یکی از محصولات اصلی شرکت می‌باشد که طی یک سال جاری 111 میلیارد تومان فروش داشته است. اما نرخ فروش اوره حمایتی که طبق مصوبه جدید افزایش یافته است از 612 هزار تومان در هر تن با افزایش 69 درصدی به یک میلیون و 34 هزار تومان در هر تن رسیده است.

افزایش 69 درصدی نرخ فروش اوره حمایتی موجب شده است مبلغ فروش اوره حمایتی از 111 میلیارد تومان به 187 میلیارد تومان افزایش یابد. بنابراین این امر موجب افزایش درآمد پتروشیمی خراسان شده است. مبلغ فروش پتروشیمی خراسان از 874 میلیارد تومان (با نرخ قدیم) به 950 میلیارد تومان (با نرخ جدید اوره داخلی) افزایش یافت، به عبارتی درآمد پتروشیمی خراسان 8.7 درصد افزایش یافت.

منبع: baeghtesad.com

برچسب‌ها