«اتکای» به ازای هرسهم ۵۵۱ریال سود ساخت

«اتکای» به ازای هرسهم ۵۵۱ریال سود ساخت
خلاصه اخبار

شرکت بیمه اتکایی ایران در صورت های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۷ برای هرسهم ۵۵۱ریال سود ساخت.

به گزارش سیگنال به نقل از سنا، شرکت بیمه اتکایی ایران در صورت های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۷ سود هرسهم را ۵۵۱ریال اعلام کرد. این شرکت درآمد حق بیمه خود را ۸۴۳میلیارد ریال، هزینه خسارت ها را نیز ۵۹۴میلیارد ریال منتشر کرده است.

سود عملیاتی «اتکای» در یکسال به ۴۹۱میلیارد ریال و سود خالص به یک هزار و ۳۷۶میلیارد ریال رسید. زیان انباشته این شرکت در پایان دوره ۵۸۱میلیارد ریال اعلام شده است.

این شرکت بیمه ای پذیرش ریسک براساس اصول و موازین حرفه ای و فنی و ایجاد پرتفوی متنوع و متوازن را از اهم راهبردهای مدیریت در قبول قراردادهای اتکایی دانسته است و همانند سال های قبل انتظار دارد در پرتفوی شرکت، رشته آتش سوزی، نفت و انرژی، مهندسی و باربری به ترتیب بیشترین سهم را دارا باشند و شرکت بتواند به حق بیمه ای حداقل معادل یک هزار و ۱۰میلیارد ریال دست یابد.

«اتکای» در مقام بیمه گر اتکایی تا حد زیادی تابع روند ایجاد و کنترل خسارت ها در شرکت های بیمه گر قابل واگذاری است. بنابراین سیاست های شرکت در انتخاب مناسب و پذیرش ریسک در محدوده ظرفیت های فنی و بر اساس اصول و موازین حرفه ای نقش موثری در کنترل خسارت ها دارد. در خصوص ذخایر فنی نیز شرکت حداکثر اهتمام خود را برای کسب اطلاعات بموقع به عمل می آورد و ذخایر فنی خود را با محافظه کاری و در حد کفایت مطابق آیین نامه برآورد و در حساب ها منظور می کند.

پیگیری مستمر تحولات اقتصادی، سیاسی، ملی و بین المللی و بازارهای سرمایه گذاری از جمله بازارهای مالی و پولی از طریق برگزاری جلسات شورای سرمایه گذاری و متنوع سازی سبد سرمایه گذاری های شرکت به منظور به کارگیری موثر دارایی ها و کسب بازده مناسب از فعالیت های سرمایه گذاری در چارچوب ضوابط آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه از اهم راهبردها و راهکارهای سرمایه گذاری های شرکت است. بخشی از سود سپرده بانکی بلند مدت به مبلغ ۴۶میلیارد و ۷۳۵میلیون ریال برای سال ۹۶ و مبلغ ۷۸میلیارد و ۵۵۳میلیون ریال برای سال ۹۷ ، سود سپرده های ارزی است.

شرکت بیمه اتکایی ایران افزایش واقعی هزینه های خود را در سال مالی مورد گزارش نسبت به سال مالی ماقبل آن حدود ۱۱درصد اعلام کرده است، علاوه بر این با توجه به روند افزایشی تورم ناشی از تغییرات نرخ برابری ارز، هزینه های اداری و عمومی برای سال مالی منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۸ با ۲۸درصد افزایش مبلغ ۸۷/۹ میلیارد ریال برآورد کرده است.