اتحادیه اروپا مرزهای خود را برای ۳۰ روز می‌بندد

اتحادیه اروپا مرزهای خود را برای ۳۰ روز می‌بندد
خلاصه اخبار

به گزارش سیگنال به نقل از ایرنا،  سران اتحادیه اروپا سه‌شنبه شب توافق کردند که مرزهای خارجی این اتحادیه را به مدت 30 روز برای پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا ببیندند.

به گزارش سیگنال به نقل از ایرنا،  سران اتحادیه اروپا سه‌شنبه شب توافق کردند که مرزهای خارجی این اتحادیه را به مدت 30 روز برای پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا ببیندند.