ابلاغ نحوه محاسبه مالیات عملکرد واردکنندگان/تعیین مالیات بر حسب نرخ مصوب فروش+سند

ابلاغ نحوه محاسبه مالیات عملکرد واردکنندگان/تعیین مالیات بر حسب نرخ مصوب فروش+سند
خلاصه اخبار

به گزارش سیگنال به نقل از تسنیم، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای به ادرات کل امور مالیاتی بخشنامه مالیات بر عملکرد واردکنندگان را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است، پیرو دستورالعمل‌های سال 88 و 93 سازمان امور مالیاتی با موضوع نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا که به لحاظ قانونی درآمد […]

به گزارش سیگنال به نقل از تسنیم، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای به ادرات کل امور مالیاتی بخشنامه مالیات بر عملکرد واردکنندگان را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است، پیرو دستورالعمل‌های سال 88 و 93 سازمان امور مالیاتی با موضوع نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا که به لحاظ قانونی درآمد مشمول مالیات آنها از طریق علی الراس تعیین می شود با توجه به تغییرات متناوب نرخ ارز در عملکرد سال 97 بدین وسیله مقرر میگردد:
فارغ از نحوه تعیین ارزش ریالی کالاهای وارداتی توسط گمرک به منظور محاسبه و مطالبه حقوق و عوارض گمرکی و مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر وجوه از کالاهای وارداتی حسابرسان مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی به منظور تعیین بهای تمام شده کالاها وارداتی جهت محاسبه و یا کنترل بهای فروش کالاهای مذکور می بایست با ملحوظ نظر قرار دادن بخشنامه سازمان مالیاتی در مواردی که وارد کنندگان با استفاده از نرخ ارز رسمی و یا نرخ ارز بازار ثانویه اقدام به واردات کالا نموده و حسب الزام  مراجع ذیربط مکلف به فروش کالاهای مزبور به نرخ مصوب می‌باشند نرخ مصوب فروش کالاهای مشمول قیمت گذاری را ملاک عمل برای تعیین درآمد مشمول مالیات وارد کنندگان کالا قرار دهند.
در مواردی که کالاهای وارداتی مشمول فرآیند قیمت‌گذاری نبوده و فاقد قیمت فروش مصوب باشند و همچنین در مواردی که به دلیل عدم ارائه مستندات توسط واردکنندگان امکان احراز مبلغ فروش واقعی کالا میسر نیست حسابرسان مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی می‌بایست بدون توجه به منبع تامین ارز بهای فروش را به صورت واقعی و یا با استفاده از بهای تمام شده واردات مبتنی بر نرخ ارز در دسترس سنا در تاریخ انجام معامله مطابق روش محاسباتی اعلام شده دستورالعمل سال 93 تعیین نمایند.

سازمان امور مالیاتی کشور ,