چرا آمریکا بازنده جنگ تجاری با چین است؟

چرا آمریکا بازنده جنگ تجاری با چین است؟
خلاصه اخبار

در این ویدئو ترجمه شده از وب سایت خبری Financial Times، به این نکته پرداخته شده است که آمار و ارقام منتشرشده از سوی مراجع رسمی نشان می دهد در حقیقت ایالات متحده آمریکا از ابتدای جنگ تجاری با کشور چین بازنده این نبرد اقتصادی بوده است.