آمادگی برای همکاری با بانک مسکن برای انتشار اوراق مالی

آمادگی برای همکاری با بانک مسکن برای انتشار اوراق مالی
خلاصه اخبار

معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور از آمادگی این سازمان برای همکاری با بانک مسکن برای انتشار اوراق با عاملیت این بانک خبر داد. سید حمید پورمحمدی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بانک مسکن (هیبنا)، با بیان اینکه انتشار اوراق مالی در دو قسمت توسط بانک‌ها میسر است گفت: بخش اول مربوط به حوزه مالی دولت است.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای تجارت، بر این اساس و طبق مجوزی که قانون بودجه به دولت داده امسال باید حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی توسط دولت منتشر شود. وی افزود: هر اندازه که بانک مسکن آمادگی انتشار اوراق داشته باشد، سازمان برنامه و بودجه نیز آمادگی واگذاری بخشی از ماموریت انتشار اوراق مالی دولت به این بانک را دارد و اگر هم موانعی برای عاملیت بانک مسکن وجود داشته باشد، برای رفع آن اقدام خواهیم کرد.

معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه قسمت دوم انتشار اوراق مالی متعلق به بخش غیردولتی است افزود: در این بخش بانک مسکن که یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور است، موقعیت ممتاز و منحصر به فردی دارد.

منبع: donya-e-eqtesad.com

برچسب‌ها