با شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین آشنا شوید

با شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین آشنا شوید
خلاصه اخبار

شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین با نماد سیتا در سال 1378 شمسی ثبت شده و از همان زمان شروع به کار نموده است.

شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین در سال 1378 ثبت و شروع به کار کرده است. این شرکت در ابتدا با نام شرکت مدیریت سرمایه گذاری صنایع سیمان تأمین تاسیس شده که بعدا یکبار به شرکت مدیریت سرمایه گذاری برق و لوازم خانگی تأمین تغییر نام داده و در نهایت از سال 1382 با نام سرمایه گذاری سیمان تأمین به کار خود ادامه داده است. در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به عنوان یکی از واحدهای فرعی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در حال فعالیت است.

فعالیت اصلی

عمده فعالیت اصلی شرکت در سال های اخیر سرمایه گذاری و مدیریت شرکت های تولید کننده سیمان و غیر سیمانی مرتبط؛ و فعالیت شرکت های فرعی آن عمدتا در زمینه تولید سیمان، خدمات مهندسی صنعت سیمان، تولید گچ، بتن، پیمانکاری، ساخت و سازهای فولادی و ساخت در و پنجره آلومینیومی بوده است. بر اساس اساسنامه موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارتست از:

  • مدیریت، نظارت و پشتیبانی واحدها و شرکت‌های صنایع مرتبط با صنایع ساختمانی و معدنی
  • خرید، فروش و پذیره نویسی سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی
  • سرمایه گذاری در صنایع سیمانی و معدنی در داخل و خارج از کشور
  • آماده سازی سهام شرکت و نیز شرکت‌های سرمایه پذیر جهت ورود به بورس
  • انجام فعالیت های بازرگانی مربوطه

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت تا قبل از سال 84 معادل 100 میلیون تومان بوده که طی چند مرحله افزایش سرمایه در سال 99 به 1100 میلیارد تومان رسیده است.

در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با مالکیت نزدیک به 100 درصدی، سهامدار عمده این شرکت محسوب می شود. سایر سهامداران شرکت نیز همگی زیر مجموعه های شستا هستند.

دارایی ها و ترکیب سرمایه گذاری

بر اساس صورت های مالی میان دوره‌ای شرکت تا 98/08/30 ؛ نسبت سرمایه‌گذاری در صنایع بورسی و غیر بورسی بر اساس قیمت تمام شده آن‌ها در نمودار زیر نمایش داده شده است.

با شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین آشنا شوید

بر اساس آخرین صورت های مالی ارائه شده تا پایان خردادماه 99 پنج صنعت با بیشترین سرمایه‌گذاری توسط سیمان تأمین در نمودار زیر نشان داده شده است.

با شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین آشنا شوید

در ادامه می‌توانید لیست شرکت های حاضر در پورتفوی بورسی و غیر بورسی شرکت را در کنار قیمت تمام شده و ارزش روز آن ها مشاهده کنید.

لیست شرکت های بورسی سرمایه پذیر

نام شرکتسرمایه شرکت(میلیون ریال)درصد مالکیتقیمت تمام شده(میلیون ریال)ارزش بازار (میلیون ریال)افزایش(میلیون ریال)
سيمان فارس و خوزستان۵,۶۲۵,۰۰۰۵۱.۴۸۴,۰۲۷,۳۶۱۸۹,۲۲۵,۵۱۲۸۵,۱۹۸,۱۵۱
سيمان صوفيان۱,۱۰۰,۰۰۰۶۸.۶۳۹۵۶,۵۵۳۲۴,۸۲۲,۷۳۸۲۳,۸۶۶,۱۸۵
سيمان شاهرود۸۱۰,۰۰۰۵۱.۶۳۷۸۲,۵۶۰۱۰,۴۳۰,۶۹۴۹,۶۴۸,۱۳۴
سيمان اروميه۷۰۰,۰۰۰۵۷.۵۴۴۲۹,۸۳۶۱۵,۲۱۰,۱۹۳۱۴,۷۸۰,۳۵۷
سيمان سپاهان۲,۴۵۰,۰۰۰۵.۷۹۲۷۱,۱۹۵۲,۱۳۶,۰۵۷۱,۸۶۴,۸۶۲
سيمان ساوه۶۵۰,۰۰۰۲۴.۳۲۳۹,۶۸۴۱۲,۳۴۳,۶۴۴۱۲,۱۰۳,۹۶۰
سيمان قائن۲۵۰,۰۰۰۵۳.۰۳۱۹۴,۵۰۸۸,۴۵۳,۳۹۰۸,۲۵۸,۸۸۲
سوليران۱۰۰,۰۰۰۸۶.۳۱۰۰,۹۵۵۲,۳۵۰,۴۳۶۲,۲۴۹,۴۸۱
سيمان خوزستان۶۵۰,۰۰۰۵.۹۹۱۰۰,۵۴۰۱,۰۶۸,۰۴۷۹۶۷,۵۰۷
سایر شرکت های بورسی  ۳۶,۳۳۰۴۹۶,۰۰۲۴۵۹,۶۷۲
جمع۷,۱۳۹,۵۲۲۱۶۶,۵۳۶,۷۱۳۱۵۹,۳۹۷,۱۹۱

لیست شرکت های غیر بورسی سرمایه پذیر

نام شرکتسرمایه شرکت (میلیون ریال)ارزش اسمی هر سهم(ریال)درصد مالکیتبهای تمام شده(میلیون ریال)
ايران سازه۱,۱۳۷,۱۰۰۱,۰۰۰۱۰۰.۱,۱۴۵,۱۳۴
بين المللي بازرسي کالاي تجاري۵۰۱۰۰,۰۰۰۸۹.۶۶۴۹,۴۸۴
ساختمان سد و تأسيسات آبياري سابير۵۸۸,۲۲۲۱,۰۰۰۵۱.۳۷۳,۴۴۶
توليدي سيمان فيروز کوه۶۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰۴۵.۲۷۱,۸۹۰
شرکت حمل و نقل و خدمات دريايي و کارگزاري هوايي آبادان۳۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۲۸.۵۲۷۱,۳۵۳
سيمان ياسوج۱۶,۸۰۰,۰۰۰۱۲,۹۹۶۰.۶۲۱۰۴,۰۴۷
سایر شرکت های غیر بورسی   ۲۷۲,۷۶۹  
جمع   ۳,۰۸۸,۱۲۳

جایگاه شرکت در صنعت سیمان

با توجه به تمرکز بالای این شرکت در صنعت سیمان بررسی جایگاه شرکت و سهم آن از تولید و فروش سیمان می‌تواند دید بهتری از وضعیت شرکت ایجاد کند. جدول زیر سهم ظرفیت تولید شرکت در ایران را نشان می‌دهد.

با شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین آشنا شوید

نمودار زیر سهم هلدینگ در بازار سیمان نسبت به سایر رقبا را در پایان سال 97 نشان داده است.

با شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین آشنا شوید

روند سود و زیان

شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین یک بنگاه اقتصادی است که با مشارکت در سهام شرکت‌های سیمانی و شرکت‌های ساختمانی، ساخت و سازهای فولادی و حمل و نقل درآمد خود را از طریق سهم سود از شرکت‌های سرمایه پذیر تأمین می‌کند. روند سودآوری و تقسیم سود شرکت در سال‌های 96 تا 98 در نمودار زیر نشان داده شده است. در این دوره میانگین تقسیم سود نقدی برابر با 70% بوده است.

با شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین آشنا شوید

در زمینه درآمدهای حاصل از سود سهام باید گفت که 29 درصد از درآمدهای این بخش ناشی از سود سهام هلدینگ سیمان فارس و خوزستان است که بیشترین ارزش را در سبد سهام بورسی و غیر بورسی شرکت به خود اختصاص داده است.

ارزش گذاری شرکت

ارزش‌گذاری انجام شده برای شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین در سایت شرکت بورس منتشر شده که بر این اساس ارزش خالص هر سهم این شرکت 21677 ریال برآورد شده است. این ارزش‌گذاری بر اساس روش خالص ارزش روز دارایی ها (NPV) انجام شده است. در جدول زیر می‌توانید ارزش برآورد شده دارایی های شرکت را مشاهده کنید.

عنوانارزشواحد
مازاد ارزش سبد سرمایه گذاری بورسی162,346,861میلیون ریال
مازاد ارزش سبد سرمایه گذاری غیر بورسی56,230,158میلیون ریال
مازاد ارزش دارایی1,596,984میلیون ریال
جمع حقوق صاحبان سهام تعدیل شده18,275,414میلیون ریال
ارزش روز دارایی سیمان تأمین 99/04/07238,449,416میلیون ریال
تعداد سهام11,000,000,000 
خالص ارزش روز هر سهم سیمان تأمین21,677ریال

لازم به ذکر است عموما قیمت گذاری سهام شرکت ها در عرضه اولیه ها بر مبنای نسبت قیمت به ارزش خالص دارایی ها حدود 65 تا 75 درصد صورت می‌گیرد.

شما می توانید جهت رصد بازار و اخبار عرضه اولیه ها به کانال Signal_tahlil (تحلیل با سیگنال) بپیوندید.

برای اطلاع از عرضه اولیه های جدید، آخرین نسخه اپلیکیشن سیگنال را دانلود و با مراجعه به بخش عرضه اولیه در قسمت سهام نوتیفیکیشن مربوط به آن را فعال کنید.
برچسب‌ها
پذیره نویسی صندوق سهامی انار
نظرات کاربران
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
جمعه
12 آذر 1400