آخرین قیمت برنج در بازار /گران ترین برنج کیلویی ۴٠ هزار تومان

آخرین قیمت برنج در بازار /گران ترین برنج کیلویی ۴٠ هزار تومان

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

بنا بر مشاهدات میدانی، قیمت برنج‌های پرمصرف در بازار به این شرح است:

برنج طارم اعلا (گیلان) کیلویی 40 هزار تومان، برنج هاشمی (مازندران) کیلویی 36 هزار تومان، برنج پاکستانی باسماتی کیلویی 29 هزار تومان و برنج هندی 1121 کیلویی 26 هزار تومان مشاهده شد.

آخرین قیمت برنج در بازار /گران ترین برنج کیلویی 40 هزار تومان

بر اساس گزارش، قیمت‌های اعلام شده در مقایسه با مدت مشابه سال 99، برنج هندی 108 درصد، پاکستانی 69 درصد، هاشمی 50 درصد و طارم 59 درصد افزایش داشته است.